Perusterveydenhuollon hoitoonpääsyn tiedot

Perusterveydenhuollon hoitoonpääsyn seuranta

Hoitoonpääsyä seurataan kirjatun hoidon tarpeen arvioinnin ja toteutuneen käynnin välisenä aikana. Hoitoonpääsyn seuranta koskee perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon kiireettömiä avopalveluita. Raportoinnissa ovat mukana hyvinvointialueet, YTHS, vankiterveydenhuolto ja Maahanmuuttovirasto sekä näiden toimijoiden esimerkiksi yksityisiltä palveluiden tarjoajilta ostamat palvelut. Perusterveydenhuollon hoitoonpääsystä julkaistaan tietokanta- ja laaturaportteja sekä kaksi kertaa vuodessa tilastoraportti ja indikaattoritietoja keskeisimmistä tiedoista.
Perusterveydenhuollon hoitoonpääsyn tilastoraportti

Hoitoonpääsyn odotusaika lasketaan hoidon tarpeen arvioinnin ja toteutuneen käynnin välisenä erotuksena

Hoitoonpääsyn tarkastelupisteet ovat yhteydenotto, hoidon tarpeen arviointi, ajanvaraus ja käynti.

Tietokanta- ja laaturaportit

Perusterveydenhuollon hoitoonpääsyn enimmäisajat muuttuivat 1.9.2023 voimaan astuneessa Terveydenhuoltolaissa. Julkisen terveydenhuollon palveluntuottajien tulee julkaista perusterveydenhuollon hoitoonpääsyn enimmäisaikojen toteutumisen tiedot verkkosivuillaan toimintayksiköittäin kuukausittain. Tiedot ovat saatavissa THL:n tietokantaraporteilta.

Perusterveydenhuollon hoitoonpääsyn tietokanta- ja laaturaportit muodostetaan Avohilmo-rekisteriin toimitetuista tiedoista. Raportteja on tuotettu erikseen perusterveydenhuollosta ja perusterveydenhuollon suun terveydenhuollosta. Raportit päivittyvät kuukausittain. Tiedot perustuvat perusterveydenhuollon palveluntuottajien potilastietojärjestelmistä tuleviin tietoihin.

Kirjaamisohjeet

Hoitoilmoitusopas esittelee terveydenhuollon hoitoilmoitusjärjestelmän (Hilmo) tietosisältöä ja tiedonkeruuta. Huom! Oppaan seuraavaan versioon päivitetään syksyllä 2023 tehdyt muutokset hoidon tarpeen arvioinnin tulosluokituksessa. Päivitetyt tulokset on jo julkaistu Koodistopalvelimella, kirjaamisohjeissa ja Tiedä ja toimi -kortissa.
Hoitoilmoitusopas terveydenhuollolle 2023

Keskeiset rakenteisesti kirjattavat perusterveydenhuollon hoitoonpääsyn tiedot löytyvät Tiedä ja toimi -kortista. Tarkempia kirjaamisohjeita löydät koulutusmateriaalista. 

1.9.2023 alkaen käytössä olevat ohjeet

Hoitoonpääsyn kirjaamisen ohjevideoita:

Luettavat ohjeet ja luokitus:

Vanhemmat hoitoonpääsyn ohjeet

Terveydenhuollon muita kirjaamisohjeita

Usein kysytyt kysymykset

Useimmin kysytyt kysymykset ja vastaukset perusterveydenhuollon hoitoonpääsyn kansallisten kirjaamisohjeiden ja raportoinnin näkökulmasta on koottu erillisille verkkosivuille.

Lisätietoja

Näille sivuille on koottu perusterveydenhuollon hoitoonpääsyä koskevia kansallisia tietoja.

Ensisijaisesti kirjaamiseen liittyvät kysymykset osoitetaan oman organisaation kirjaamisen koordinaattorille tai vastuuhenkilöille.

Yhteystiedot hoitoilmoitukseen liittyen:

  • Avohilmo (perusterveydenhuollon avohoito, työterveyshuolto ja kotihoito): avohilmo(at)thl.fi
  • Erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuollon vuodeosastot: terveyshilmo(at)thl.fi
  • Sosiaalihuollon asumis- ja laitospalvelut: sosiaalihilmo(at)thl.fi

Yhteystieto muissa kirjaamisasioissa: sotetiedonhallinta(at)thl.fi

Ajankohtaista