Pikkulasten rokotuskattavuus on Suomessa erittäin hyvä – vuonna 2021 syntyneissä rokottamattomien osuus hieman aiempia ikäluokkia suurempi

Julkaisuajankohta 27.3.2024 2.00
Tiedote

Pikkulasten rokotuskattavuus on Suomessa vuodesta toiseen korkea. Vuonna 2021 syntyneistä lapsista lähes 98 prosentille on aloitettu kurkkumädältä, jäykkäkouristukselta, hinkuyskältä, poliolta ja Hib-taudeilta suojaava viitosrokotussarja. Tuhkarokolta, sikotaudilta ja vihurirokolta suojaavan MPR-rokotteen on vuonna 2021 syntyneistä lapsista saanut lähes 95 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi valtakunnallisesta rokotusrekisteristä.

Rokotuskattavuuksissa on eroja hyvinvointialueiden välillä. Matalampien kattavuuksien alueilla on kuitenkin tehty pitkäjänteistä työtä rokotusmyönteisyyden lisäämiseksi, ja erot rokotuskattavuuksissa hyvinvointialueiden välillä ovatkin usean rokotteen osalta kaventumassa.

Rokottamattomuus on harvinaista, mutta kasvanut hieman

Rokottamattomuus on Suomessa edelleen harvinaista. Vuonna 2021 syntyneistä lapsista täysin rokottamattomia on 1,7 prosenttia, mikä on hieman enemmän kuin aiemmissa ikäluokissa. Vuonna 2020 syntyneistä kolmeen ikävuoteen asti rokottamattomia oli 1,4 prosenttia ja tätä aiemmissa ikäluokissa noin yksi prosentti.

”Vaikka muutokset rokottamattomien osuudessa ovat hyvin pieniä, on kuitenkin tarkasti seurattava, yleistyykö ilmiö tulevina vuosina. Rokottamattomien osuus on nyt suurempi koronapandemian aikana syntyneissä ikäluokissa, joten on pohdittava myös pandemian vaikutuksia lasten rokotusten toteutumiseen ja rokotuksiin suhtautumiseen”, sanoo THL:n asiantuntijalääkäri Anniina Virkku.

Rokottamattomien osuus on vuosina 2020–2021 syntyneissä ikäluokissa aiempia ikäluokkia suurempi lähes kaikilla hyvinvointialueilla. Näin ollen valtakunnallinen kasvu rokottamattomien osuudessa ei selity vain jonkin yksittäisen alueen muutoksilla. Ahvenanmaalla ja Pohjanmaan hyvinvointialueella rokottamattomien osuus on aiempaa matalampi.

Joskus rokotuksia siirretään myöhemmäksi, joten täysin rokottamattomien lasten osuus vuonna 2021 syntyneessä ikäluokassa voi vielä pienentyä.

Rokotusten kirjaamisessa ja tiedonsiirrossa yhä parannettavaa 

Tiedot rokotuskattavuuksista perustuvat valtakunnallisen rokotusrekisterin ajantasaisiin tietoihin, jotka saadaan potilastietojärjestelmistä. Rokotusten kirjaamiseen ja tiedonsiirtoon liittyvien ongelmien vuoksi todelliset rokotuskattavuudet ovat todennäköisesti rokotusrekisterin lukuja korkeampia.

Tiedonsiirron korjaamiseksi tehdään jatkuvaa yhteistyötä hyvinvointialueiden kanssa. Koska vuosittaiset vaihtelut rokotuskattavuuksissa ovat Suomessa vähäisiä, yksittäisen alueen puutteet tietojen siirtymisessä voivat vaikuttaa valtakunnallisiinkin rokotuskattavuuslukuihin. 

”On tärkeää, että hyvinvointialueilla seurataan rokotustietojen siirtymistä rokotusrekisteriin ajantasaisesti ja mahdollisiin puutteisiin reagoidaan viipymättä”, sanoo THL:n asiantuntija Camilla Jordman.

Lisätietoja

Karttaesitys lasten rokotuskattavuuksista (THL) 

Karttaesitys rokottamattomien lasten osuuksista eri alueilla ja Suomessa (THL) 

Vuonna 2021 ja 2016 syntyneiden lasten rokotuskattavuudet (THL)

Lasten rokotusohjelma (THL) 

Anniina Virkku
asiantuntijalääkäri
THL
[email protected] 

Camilla Jordman
asiantuntija
THL
[email protected] 

Infektiotaudit ja rokotukset Lapset, nuoret ja perheet Pääsivusto rokotukset - Infektiotaudit ja rokotukset