Vaccinationstäckningen bland småbarn är mycket god i Finland – andelen ovaccinerade barn födda 2021 något större än i tidigare åldersklasser

Utgivningsdatum 27.3.2024 2.00 | Publicerad på svenska 27.3.2024 kl. 8.19
Pressmeddelande

Vaccinationstäckningen bland småbarn är hög i Finland år efter år. Nästan 98 procent av de barn som föddes 2021 har börjat få vaccinationsserien med femvalent vaccin som skyddar mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och Hib-sjukdomar. Nästan 95 procent av dem som föddes 2021 har fått MPR-vaccin som skyddar mot mässling, påssjuka och röda hund. De här uppgifterna framgår av det nationella vaccinationsregistret.

Det finns skillnader i vaccinationstäckningen mellan välfärdsområdena. I områden med lägre täckning har man dock gjort långsiktigt arbete för att öka de positiva attityderna till vaccination, och skillnaderna i vaccinationstäckningen mellan välfärdsområdena håller på att minska för flera vaccin.

Det är sällsynt att vara ovaccinerad, men en liten ökning har skett

I Finland är det fortfarande sällsynt att vara ovaccinerad. Av de barn som föddes 2021 är 1,7 procent helt ovaccinerade, vilket är något fler än i de tidigare åldersklasserna. Av dem som är födda 2020 var 1,4 procent ovaccinerade fram till tre års ålder och i de tidigare åldersklasserna cirka en procent.

"Även om förändringarna i andelen ovaccinerade är mycket små måste man ändå noggrant följa upp om fenomenet blir vanligare under de kommande åren. Andelen ovaccinerade är nu större i de åldersklasser som föddes under coronapandemin, så man måste också fundera på hur pandemin påverkat vaccinationerna och inställningen till vaccinationer", säger Anniina Virkku, sakkunnigläkare vid THL.

I nästan alla välfärdsområden är andelen ovaccinerade i åldersklasserna födda 2020–2021 större än i de tidigare åldersklasserna. Således förklaras den nationella ökningen av andelen ovaccinerade inte enbart av förändringar i ett enskilt område. På Åland och i Österbottens välfärdsområde är andelen ovaccinerade lägre än tidigare.

Ibland skjuts vaccinationerna upp, så andelen helt ovaccinerade barn som är födda 2021 kan ännu minska.

Dokumenteringen och dataöverföringen av vaccinationer behöver fortfarande förbättras 

Uppgifterna om vaccinationstäckningen baserar sig på det nationella vaccinationsregistrets aktuella uppgifter, som fås från patientdatasystemen. På grund av problem i anknytning till dokumenteringen av vaccinationer och dataöverföringen är den verkliga vaccinationstäckningen sannolikt högre än vad siffrorna i vaccinationsregistret anger.

För att korrigera dataöverföringen samarbetar man kontinuerligt med välfärdsområdena. Eftersom de årliga variationerna i vaccinationstäckningen är små i Finland, kan brister i överföringen av uppgifter i ett enskilt område påverka även de nationella vaccinationstäckningssiffrorna. 

"Det är viktigt att man i välfärdsområdena följer upp överföringen av vaccinationsuppgifterna till vaccinationsregistret i realtid och att man reagerar på eventuella brister utan dröjsmål", säger THL:s expert Camilla Jordman.

Mer information

Karta över vaccinationstäckningen bland barn (THL)

Karta över andelen ovaccinerade barn i olika områden och i Finland (THL)

Vaccinationstäckningen för barn födda 2021 och 2016 (THL)

Vaccinationsprogrammet för barn (THL)

Anniina Virkku
sakkunnigläkare
THL
[email protected] 

Camilla Jordman
sakkunnig
THL
[email protected] 

Huvudwebbplats Infektiotaudit ja rokotukset Lapset, nuoret ja perheet rokotukset - Infektiotaudit ja rokotukset