Vuonna 2021 ja 2016 syntyneiden lasten rokotuskattavuudet

Pikkulasten rokotuskattavuus on Suomessa erittäin hyvä – vuonna 2021 syntyneissä rokottamattomien osuus hieman aiempia ikäluokkia suurempi

Lasten rokotuskattavuus on Suomessa korkea, ja myös vuonna 2021 syntyneiden lasten rokotuskattavuus on valtakunnallisesti hyvällä tasolla. Joidenkin rokotteiden kattavuuksissa on kuitenkin voimakastakin alueellista vaihtelua. Vaikka rokottamattomuus on Suomessa harvinaista, jo toisena vuonna peräkkäin rokottamattomien pikkulasten osuus on aiempaa suurempi. 

Vuonna 2021 syntyneistä lapsista lähes 98 prosentille aloitettiin viitosrokotussarja (suojaa kurkkumädältä, jäykkäkouristukselta, hinkuyskältä, poliolta ja Hib-taudeilta). (Kuvio 1) MPR-rokotussarja (suojaa tuhkarokolta, sikotaudilta ja vihurirokolta) aloitettiin lähes 95 prosentille vuonna 2021 syntyneistä lapsista. (Kuvio 1) Toisen MPR-rokotussarjan annoksen on saanut noin 91 prosenttia vuonna 2016 syntyneistä lapsista. Tästä ikäluokasta hieman alle 93 prosenttia on saanut nelosrokotteen.

Kolmeen ikävuoteen asti täysin rokottamattomien lasten osuus on suurempi vuonna 2021 syntyneiden lasten keskuudessa kuin aiemmissa ikäluokissa. Kahdeksaan ikävuoteen asti rokottamattomien osuus ei ole kuitenkaan kasvanut edelliseen ikäkohorttiin verrattuna.

Rokotuskattavuudet vaihtelevat hyvinvointialueittain ja kunnittain ja joidenkin rokotteiden kattavuuksissa on isojakin alueellisia eroja. Alueelliset erot ovat kuitenkin kaventumassa, sillä matalampien rokotuskattavuuksien alueilla on tehty onnistuneesti pitkäjänteistä työtä rokotuskattavuuksien parantamiseksi ja rokottamattomuuden vähentämiseksi. 

Pandemian aikana rokotettujen ikäluokkien rokotuskattavuudet ovat hieman matalammat kuin aiemmilla ikäluokilla. Koronapandemian vaikutus lasten rokotuskattavuuksiin vaikuttaa kuitenkin olleen korkeintaan vähäinen siitä huolimatta, että pandemia saattoi vaikuttaa perheiden hakeutumiseen neuvolakäynneille ja neuvolaterveydenhoitajia siirrettiin pandemian aikana laajastikin muihin tehtäviin. Muutokset rokotuskattavuuksissa selittyvät normaalilla ikäluokkien välisellä vaihtelulla, eikä voida suoraan tulkita koronapandemian heikentäneen pikkulasten rokotuskattavuuksia. 

Lataa koko tilastoraportti

Vuonna 2021 syntyneiden lasten rokotuskattavuuden rokotteittain Suomessa, % ikäryhmästä.

Taulukot ja kuvat

Taustatietoja

Tilastokuvaus

Lasten rokotuskattavuustilasto sisältää tietoja kansallisessa rokotusohjelmassa annettujen rokotusten kattavuuksista sekä rokottamattomien lasten määrästä Suomessa syntymävuosittain. Vuosittain raportoidaan kyseisenä vuonna 3 vuotta täyttävien lasten kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvien rokotusten kattavuudet sekä rokottamattomien kolme vuotta täyttäneiden osuus. Lisäksi raportoidaan kyseisenä vuonna 8 vuotta täyttävien nelosrokotteen ja MPR-rokotteen toisen annoksen kattavuudet ja rokottamattomien 8 vuotta täyttäneiden osuus.

Tilaston tiedot perustuvat rokotusrekisterin tietoihin. Rokotusrekisteriin tiedot saadaan potilastietojärjestelmistä automaattisesti Hoitoilmoitusrekisterin avulla.

Tiedot esitetään valtakunnallisesti, hyvinvointialueittain sekä kunnittain. Tieto rokotteen saaneen kotikunnasta saadaan Digi- ja väestötietovirastosta.

THL tuottaa saaduista tiedoista raportointia verkkopalveluna. Tilasto julkaistaan kerran vuodessa.

Vuosittain julkaistavan tilaston lisäksi viimeisen kolmen vuoden aikana syntyneiden lasten rokotuskattavuutta voi seurata kuukausittain päivittyvästä karttaesityksestä lähes ajantasaisesti.

Lähde

Vuonna 2021 ja 2016 syntyneiden lasten rokotuskattavuudet
Vaccinationstäckningen för barn födda 2021 och 2016
Vaccination coverage of children born in 2021 and 2016

Tilastoraportti 14/2024, 26.3.2024.

Lisätietoja

Anniina Virkku
puh. 029 524 8231

Camilla Jordman
puh. 029 524 6275

Ulrike Baum
puh. 029 524 7504

Sähköposti: [email protected]