Pohjoismaiset suositukset tiedon laatuun ja järjestelmien käytettävyyteen

Julkaisuajankohta 19.4.2024 15.31
Uutinen

Pohjoismaiden ministerineuvoston eHealth-standardointiryhmä on julkaissut suositukset siitä, kuinka standardeja hyödyntämällä tulisi tukea terveydenhuollon tietojärjestelmien käytettävyyttä ja tiedon laatua. Suositukset on valmisteltu pohjoismaisessa yhteistyössä vuosina 2022-2024.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen laadun parantaminen eri käyttötarkoituksiin on viime vuosina korostunut tiedonhallinnan kehittämisessä. Tiedon laatu on keskeinen teema myös Suomen kestävän kasvun ohjelmassa (RRP) tehtävässä kehitystyössä, jossa ovat mukana THL ja hyvinvointialueet. Ohjelmassa käynnistetyn kirjaamisen ja tiedon laadun kehittämisen verkoston kautta esiin nostettuja tarpeita on huomioitu myös nyt julkaistuissa suosituksissa.

Sote-palveluissa ammattilaisten käytössä olevien tietojärjestelmien käytettävyydessä on useiden tutkimusten ja kyselytulosten mukaan parannettavaa. Tietojen uudelleenkäyttö asettaa vaatimuksia myös kirjaamiseen ja järjestelmien tietorakenteisiin, ja näiden vaatimusten yhteensovittaminen järjestelmien sujuvan käytön kanssa on osoittautunut haasteelliseksi. Tietoja tuottavien ja käyttävien ammattilaisten työkuorman vähentäminen on tunnistettu tärkeäksi kehityskohteeksi myös kansainvälisesti. 

Standardit ovat yksi keino varmistaa sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen saatavuus ja yhteentoimivuus. Uudet suositukset kohdistuvat siihen, kuinka standardien kehittämisessä ja hyödyntämisessä tulisi huomioida järjestelmien käytettävyys ja tiedon laatu. Suositukset on kohdistettu useille eri toimijoille, kuten järjestelmien kehittäjät, järjestelmien käyttäjäorganisaatiot, kansalliset viranomaiset ja standardien kehittäjät. 

"Uudet suositukset antavat pohjaa eri maissa tehtävään tiedon laadun parantamiseen ja järjestelmien käytettävyyden entistä systemaattisempaan huomiointiin", toteaa THL:n johtava asiantuntija Juha Mykkänen, joka kuuluu suositusten pohjoismaiseen toimituskuntaan. 

"Myös EU-tasolla tulisi kiinnittää tietojen saatavuuden ja rakenteiden lisäksi entistä enemmän huomiota tiedon laatuun ja siihen, että järjestelmien käytön sujuvuus huomioidaan tiedon koko elinkaaren ajan", Mykkänen jatkaa. "Samat haasteet on tunnistettu eri Pohjoismaissa, ja entistä fiksumpien järjestelmien kehittäminen edellyttää monien tahojen yhteistyötä ja hyvien käytäntöjen sekä valmiiden mallien hyödyntämistä", Mykkänen korostaa.

Suomi toimii vuosina 2023 - 2024 Pohjoismaiden ministerineuvoston eHealth-ryhmän puheenjohtajana. Ryhmän eHealth standards -alaryhmä on aiemmin tuottanut kartoituksia ja suosituksia muun muassa sähköisestä asioinnista, omahoidosta sekä yhteentoimivuutta tukevien standardien käytöstä Pohjoismaissa.

Suositukset sisältävä julkaisu on saatavana Pohjoismaiden ministerineuvoston sivuilta: Supporting the healthcare professionals' work and data quality through e-Health standards (norden.org)

Aiheesta lisää:

Pohjoismaiden ministerineuvosto (norden.org) 
Suomen kestävän kasvun ohjelma 

Lisätietoa:

Juha Mykkänen
Johtava asiantuntija
juha.mykkanen(at)thl.fi

 

Pääsivusto Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla kanta rrp sostiedonhallinta