Sokra-koordinaatiossa kehitettiin osallisuustyökaluja

Julkaisuajankohta 12.9.2023

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokrassa kehitettiin pitkän hankekauden 2014–2023 aikana useita osallisuuden edistämisen työkaluja ja tietopaketteja. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama koordinaatio päättyi 31.8.2023.

Työkaluja voi hyödyntää esimerkiksi kunnissa, hyvinvointialueilla, järjestöissä, yrityksissä ja asukasyhteisöissä. Monia niistä on kehitetty yhdessä Euroopan sosiaalirahaston osallisuushankkeiden ja niiden osallistujien kanssa.

Tutustu tietopaketteihin ja työkaluihin, joilla voidaan edistää erityisesti heikossa asemassa olevien osallisuutta:

Julkaisuja

Tietoa ja keinoja osallisuuden edistämiseen

Tutkimuksen ja arvioinnin työkaluja

Tutustu myös  leikkimieliseen Osallisuustesti.fi-verkkopalveluun, joka on käytössä 30.9.2023 saakka:
Osallisuustesti.fi

 Sokra loppuraportti julkaistaan myöhemmin tänä vuonna THL:n raporttisarjassa.

Sokra-koordinaatiohanke tuki osallisuushankkeita ja vahvisti osallisuustyötä Suomessa

Sokra-koordinaation päätoteuttaja oli THL ja osatoteuttaja Diakonia-ammattikorkeakoulu. Koordinaatiota toteutettiin vuosina 2014–2023 eli sinä aikana, kun sen tukemat Euroopan sosiaalirahaston toimintalinjan 5 hankkeet olivat käynnissä. ESR TL5 -hankkeiden tavoitteena oli lisätä sosiaalista osallisuutta ja torjua köyhyyttä. Hankkeiden kohderyhmänä olivat työelämän ulkopuolella olevat työikäiset.

”Sokra-koordinaation tekemä työ on mahdollistanut muutosta parempaan. Sen ansiosta osallisuusajattelu on jäsentynyt, levinnyt ja vakiinnuttanut asemaansa Suomessa. Emme olisi onnistuneet ilman ESR-hankkeita ja muita yhteistyökumppaneita, joille esitämme nyt suurimmat kiitokset”, kertoo hankejohtaja Anna Keto-Tokoi.

Tieto on levinnyt myös kansainvälisten julkaisujen avulla ja esimerkiksi osallisuusindikaattorista ja karttasovelluksesta ollaan kiinnostuneita myös maailmalla.

Osallisuuden edistäminen jatkuu

Osallisuuden edistämisen saralla on kuitenkin edelleen paljon tehtävää. Lähes 25 prosenttia työttömistä kokee erittäin heikkoa osallisuutta ja mitä pidempään työttömyys on jatkunut, sitä heikompi osallisuuden kokemus on.

Osallisuus on vahva teema myös uudella ESR+-ohjelmakaudella 2021–2017 ja osallisuushankkeiden tueksi on käynnistetty kaksi koordinaatiohanketta:

Yhdenvertaisen osallisuuden koordinaatio

SOS-Lapsikylä ja Nuorten Akatemia edistävät lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta uudessa ESR-koordinaatiohankkeessa (Nuortenakatemia.fi)

Yhdenvertaisen osallisuuden koordinaatio ottaa koppia Sokran käynnistämästä suositusta osallisuusviikosta. Seuraava osallisuusviikko pidetään 5.-8.2.2024. Kaikki osallisuuden edistäjät voivat vapaasti järjestää viikolla tilaisuuksia ja tehdä viestintää. Seuraa THL:n tapahtumakalenteria.

Lue lisää

Sokran hankesivu

Sokran tutkijoiden julkaisut

ESR-osallisuushankkeiden julkaisuja

ESR-osallisuushankkeita kuvaavat hankekortit (Innokyla.fi)

Osallisuustyö hyvinvointialueilla -kyselyn tulokset 2023

Osallistu ja osallista! Sokra- ja Solmu-koordinaatioiden päätöstilaisuus 9.5.2023

Eriarvoisuuden kaventamista monipuolisen tiedon avulla – esimerkkinä Huono-osaisuus Suomessa -karttasivusto. Artikkeli Diakonia-ammattikorkeakoulun vuosikirjassa 2022 (Diak 2023)

Yhteystiedot

Anna Keto-Tokoi
hankejohtaja
THL
puh. 029 524 7074
[email protected]

Varpu Wiens
osahankkeen projektipäällikkö, asiantuntija
Diakonia-ammattikorkeakoulu
puh. 050 505 3622
[email protected]

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen tutkimusohjelma1eriarvoisuus - Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen tutkimusohjelma2sote - Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen tutkimusohjelma3hyte - Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen