Osallisuuden edistämisen mallit

Värikkäitä tiiliä.
Osallisuus on kuulumista ja kuulluksi tulemista. Osallinen ihminen voi vaikuttaa oman elämänsä kulkuun, palveluihin ja joihinkin yhteisiin asioihin.

Osallisuutta edistäessä erityinen huomio tulisi kiinnittää kaikista heikoimmassa asemassa oleviin ja syrjittyihin. Jos heikossa asemassa oleva ihminen voi osallistua, vaikuttaa ja kuulua joukkoon, osallisuuden edellytykset ovat muillekin todennäköisemmin hyvät.

Osallisuustyö täydentää ja uudistaa nykyistä hyvinvointijärjestelmää. Parhaimmillaan se yhdistää paikalliset palvelut, elinkeinoelämän, kolmannen sektorin ja asukkaat. Osallisuutta voi edistää niin sosiaali-, terveys-, työelämä- kuin sivistys- ja vapaa-ajan palveluissa.

Olemme koonneet osallisuuden edistämistyön tueksi lähes 20 teemokokonaisuutta eli osallisuuden edistämisen mallia:

Osallisuustyön onnistumisia – osallisuuden palasia

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokra tuki ja koordinoi Euroopan sosiaalirahaston ohjelmakauden 2014–2020 hankkeita, jotka edistivät heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta ja torjuvat köyhyyttä (toimintalinja 5).

Sokran ja hankkeiden yhteisessä Osallisuuden palaset -prosessissa nostettiin esiin hankkeissa kehitettyjä keinoja, joilla edistetään heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta. Prosessissa tunnistetut "osallisuuden palaset" auttavat suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan osallisuuden edistämiseen tähtäävää toimintaa ympäri Suomea.

Osallisuuden palaset on kuvattu Innokylä-verkkopalveluun. Osallisuuden palasista muodostettiin laajempia osallisuuden edistämisen teemakokonaisuuksia niin, että ne vastaavat julkisen hallinnan muutostarpeeseen. Löydät teemakokonaisuudet sivun alussa olevien linkkien kautta tai tämän sivun sivuvalikosta.

Löydät kaikki osallisuuden palaset kootusti täältä:
”Osallisuuden palaset” lisäävät heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta

Sokra-koordinaatio on arvioinut osallisuuden palaset osallisuuden osa-alueiden ja lupaavan käytännön kriteerien näkökulmista hankkeen dokumentaatiota hyödyntäen.

Lue lisää

Osallisuuden edistäjän opas (THL 2023)

Mitä osallisuus on? Osallisuuden viitekehystä rakentamassa (THL, 2017)

Osallisuuden osa-alueet ja osallisuuden edistämisen periaatteet

Edistääkö toiminta osallisuutta? 24 apukysymystä

Osallisuus kuuluu kaikille. Innokylän innovaatiokatsaus (THL 2018)
Innovaatiokatsaus sisältää 69 erilaista osallisuuden edistämisen toimintamallia.