Sosiaalihuollon rakenteisen kirjaamisen tukitilaisuudet syksyllä 2023

Julkaisuajankohta 7.6.2023

Rakenteinen kirjaaminen sosiaalihuollossa on merkittävä toiminnallinen muutos, joka koskettaa sekä julkisia että yksityisiä palvelunantajia. Valtakunnallisesti yhtenäisten asiakirjarakenteiden käyttö tulee pakolliseksi vaiheittain 1.9.2024 alkaen. Velvoittavuus koskee ensin sosiaalihuollon peruspalveluja eli iäkkäiden, työikäisten ja lapsiperheiden palvelujen palvelutehtäviä. 

THL tarjoaa organisaatioille käyttöönoton tukea rakenteisen kirjaamisen tukitilaisuuksissa, jotka soveltuvat muun muassa kirjaamisasiantuntijoille, palvelutehtävien kirjaamisen kehittäjätyöntekijöille sekä muille rakenteisen kirjaamisen avainhenkilöille. Hyvinvointialueiden kannattaa tiedottaa tilaisuuksista myös alueensa yksityisille palveluntuottajille. 

Tilaisuudet on jaettu kolmeen portaaseen sekä Näitä kysyttiin -tunteihin.

Kuva tilaisuuksien kolmiportaisesta rakenteesta

Koulutusten polku muodostuu kolmesta portaasta

Syksyn 2023 tilaisuudet 

Tilaisuudet Teams -yhteydellä 

Näitä kysyttiin -tunnit Teams-yhteydellä

Perheoikeudellisille palveluille järjestetään kohdennettuna tilaisuus/tilaisuuksia alustavan suunnitelman mukaan vuonna 2024. Päivämäärät varmistuvat myöhemmin ja niistä ilmoitetaan Sosiaalihuollon rakenteisen kirjaamisen tuki -sivuilla sekä THL:n tapahtumakalenterissa.

Muutokset ajankohtiin ovat mahdollisia, joten tarkista aina viimeisin tieto verkkosivuilta tai THL:n tapahtumakalenterista.

Kevään 2023 ja vuoden 2022 tilaisuuksien materiaaleja kannattaa hyödyntää oman hyvinvointialueen kirjaamisen kehittämisessä.

Tervetuloa mukaan!  

Aiheesta lisää:

Suomen kestävän kasvun ohjelma (RRP)

Sosiaalihuollon rakenteisen kirjaamisen kehittämistä tehdään Suomen kestävän kasvun ohjelmassa (RRP). Ohjelman rahoitus tulee EU:n elpymisvälineestä.

Kuvassa EU-lippu

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet Sote-palvelujen johtaminen Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla alkoholi - Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla ehkäiseväpäihdetyö - Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla huumeet - Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla päihdekuolema - Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla rahapelit - Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla rrp - Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla sostiedonhallinta - Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla tiedonhallinta - Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla