Sosiaalihuollon valvonta -sivu päivitetty

Julkaisuajankohta 22.1.2024 16.59
Uutinen

Uusi sote-valvontalaki (laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta 741/2023) tuli voimaan 1.1.2024.

Vammaispalvelujen käsikirjan Sosiaalihuollon valvonta -sivu on päivitetty vastaamaan uutta valvontalakia.

Huom! Sote-valvontalaissa on säädetty velvollisuudesta ja oikeudesta tarkistaa työntekijöiden rikosrekisteriote iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden sosiaali- ja terveyspalveluissa. Vammaisten henkilöiden kanssa työskentelevien osalta oikeus ja velvollisuus rikosrekisteriotteen tarkistamiseen tulee voimaan 1.1.2025. Lisätietoja valvontalain soveltamisesta STM:n ohjeesta. 
Ohje sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalain soveltamisesta julkaistu (STM tiedote 30.11.2023)

Sosiaalihuollon valvonta

Vammaispalvelujen käsikirja Vammaisuus uuttasivustossa