Uppdateringar på sidan Tillsyn över socialvården

Utgivningsdatum 22.1.2024 16.59 | Publicerad på svenska 13.6.2024 kl. 9.21
Nyhet

Genom den nya lagen om tillsynen över social- och hälsovården (741/2023) som trädde i kraft den 1 januari 2024 förändrades mycket gällande tillsynen. I den nya lagen föreskrivs om tillsynen över anordnare av social- och hälsovårdstjänster, om privata och offentliga tjänsteproducenters verksamhetsförutsättningar och om registrering, egenkontroll och myndighetstillsyn.

Handbok om funktionshinderservice har uppdaterat sidan "Tillsynen över socialvården" så det motsvarar den nya tillsynslagen.
 
Obs! I lagen om tillsynen över social- och hälsovården finns bestämmelser om skyldighet och rätt att kontrollera de anställdas straffregisterutdrag inom social- och hälsovården för äldre och personer med funktionsnedsättning. I fråga om personer som arbetar med personer med funktionsnedsättning träder rätten och skyldigheten att kontrollera straffregisterutdrag i kraft den 1 januari 2025. Mer information om tillämpningen av tillsynslagen finns i SHM:s anvisning.

Läs mer: 

Anvisning om tillämpningen av den nya lagen om tillsynen över social- och hälsovården (Pressmeddelande 30.11.2023, SHM)

Tillsyn över socialvården
 

Handbok om funktionshinderservice Vammaisuus uuttasivustossa