TEAviisari-tiedonkeruu: peruskoulujen tuki oppilaiden hyvinvoinnille ja terveydelle vahvistui

Julkaisuajankohta 14.5.2024 5.00
Uutinen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on vahvistunut peruskouluissa jonkin verran viimeisten kahden vuoden aikana, vaikka koulujen toiminnassa onkin vielä kehitettävää.

Tämä käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Opetushallituksen syksyllä 2023 tekemästä TEAviisari-tiedonkeruusta, joka kartoitti terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä Manner-Suomen peruskouluissa. Edellinen vastaava tiedonkeruu tehtiin vuonna 2021.

Toimiva kouluruokailu, liikkumiseen kannustaminen sekä oppilaiden ja huoltajien mahdollisuudet vaikuttaa koulun toimintaan ovat THL:n projektipäällikön Kirsi Wissin mukaan koulujen käytettävissä olevia keinoja edistää oppilaidensa hyvinvointia.

”TEAviisari-tiedonkeruiden mukaan koronapandemia katkaisi hyvän kehityksen koulujen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Tilanne on nyt kääntynyt positiivisempaan suuntaan”, Wiss toteaa.

Oppilaiden Move!-tuloksia hyödynnetään vaihtelevasti

Liikkumiseen kannustaminen on lisääntynyt hieman peruskouluissa. Edellistä vuoden 2021 TEAviisari-tiedonkeruuta hieman useampi koulu kertoi nyt, että koulussa oli pitkiä liikuntavälitunteja (68 % -> 71 %) ja että sisäliikuntatiloja hyödynnettiin koulupäivän aikana myös muulloin kuin varsinaisilla liikuntatunneilla (72  ->76 %).

Oppilaiden fyysisen toimintakyvyn Move!-seurantajärjestelmän tuloksia hyödynnetään kuitenkin vaihtelevasti. Noin puolessa kouluista (48 %) oli käytössä 5. luokan oppilaiden laajassa terveystarkastuksessa heidän uusimmat Move!-tuloksensa. Ja joka kolmannessa koulussa (35 %) oli käytössä laajassa terveystarkastuksessa kaikkien tai lähes kaikkien 8. luokan oppilaiden Move!-tulokset.

Move!-mittaukset tehdään koulujen liikuntatunneilla. Tulokset siirtyvät huoltajien luvalla kouluterveydenhuollon käyttöön. Move!-mittausten hyödyntämistä selvitettiin nyt ensimmäistä kertaa koko maassa.

Oppilaiden ja huoltajien osallisuus parantunut

Oppilaat ja huoltajat osallistuivat lukuvuonna 2022–2023 koulun toiminnan suunnitteluun, järjestämiseen ja arviointiin hieman useammassa koulussa kuin kaksi vuotta aiemmin. 
Oppilaat esimerkiksi osallistuivat kolmessa koulussa neljästä (74 %) kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisyn toimintatapojen kehittämiseen. Koulujen välillä oli kuitenkin yhä selviä eroja.

Lounas tarjotaan liian aikaisin

Koululounaan järjestämisessä on paljon kehitettävää. Kahdessa koulussa kolmesta (68 %) lounas tarjotaan kello 10.30 tai aiemmin, ja kolmessa koulussa neljästä (72 %) sen syömiseen on varattu liian vähän aikaa.

Kouluruokailusuosituksen mukaan sopiva aika lounaan syömiselle on noin kello 11–12 ja vähimmäisajaksi syömiselle suositellaan 30:tä minuuttia. Suositus korostaa aterian ravitsemuksellisen laadun rinnalla ruokailujärjestelyjä, osallisuutta sekä seurantaa ja arviointia.

”Jos lounas tarjotaan koulussa liian aikaisin, se saattaa jäädä niukaksi, mikä voi johtaa iltapäivän nälkään ja epäterveellisten välipalojen hankkimiseen. Liian lyhyt ruokailuaika altistaa helposti ahmimiselle, aterian osien poisjättämiselle tai pahimmillaan ruokailun väliin jättämiselle”, kertoo opetusneuvos Marjaana Manninen Opetushallituksesta.

Koulupsykologeista ja -lääkäreistä on edelleen pulaa

Lääkäripalveluja oli lukuvuonna 2022–2023 vain 80 prosentissa ja psykologin palveluja 76 prosentissa kouluja. Tämä oli vähemmän kuin kaksi vuotta aiemmin, jolloin lääkäripalveluja oli 83 prosentissa ja psykologin palveluja 89 prosentissa kouluista. Sen sijaan kuraattoreita ja kouluterveydenhoitajia oli käytettävissä käytännössä kaikissa kouluissa (99–100 %) ja heidän resurssinsa olivat myös kasvaneet aiempiin vuosiin verrattuna.

THL lähetti Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa -tiedonkeruun syksyllä 2023 kaikkiin Manner-Suomen peruskouluihin, joista vastasi 1930 koulua (93 %). Tiedonkeruu toistetaan parittomina vuosina.

Lähde: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa – TEA 2023. Tilastoraportti 21/2024, THL.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen perusopetuksessa 2023 tiedonkeruun tulokset TEAviisari-verkkopalvelussa

Koulujen hyvinvointityössä edistytty, mutta vielä ei olla korona-aikaa edeltävällä tasolla. Opetushallitus, tiedote, 14.5.2024

Lisätietoja:

Kirsi Wiss (tiedonkeruu)
projektipäällikkö, THL
Puh. 029 524 7705

Marke Hietanen-Peltola (opiskeluhuoltopalvelut, Move!-mittaukset)
ylilääkäri, THL
Puh. 029 524 7295

[email protected]

Marjaana Manninen (kouluruokailu)
opetusneuvos
Opetushallitus
Puh. 029 533 1142
[email protected]

Aikaisemmin aiheesta:

Opiskeluhuoltopalveluissa asioidaan paljon – useita palveluja käyttävien oppilaiden ja opiskelijoiden osuudet ovat kasvaneet. THL uutinen 21.2.2024

Kouluterveyskysely 2023: lapsia ja nuoria kuormittavat monet tekijät – selkeät arkirutiinit ja ajoissa saatu apu on tärkeää. THL tiedote 21.9.2023

Liikkumista opiskelupäivään tuovat toimet ovat vähentyneet lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa. THL uutinen 9.5.2023
 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen Lapset, nuoret ja perheet Pääsivusto Sote-palvelujen johtaminen