Terveyden edistämisen määrärahan vuoden 2025 haku on auennut

Julkaisuajankohta 13.5.2024 7.48
Uutinen

Terveyden edistämisen määrärahan vuoden 2025 haku on auennut. Hakuaika on 13.5.–14.6.2024.

Rahoitettaville hankkeille on määritelty yleiset painotukset, jotka tulee kaikki huomioida hanke-ehdotuksessa. Lisäksi on määritelty sisällölliset painopisteet, joista vähintään yhteen tulee hanke-ehdotuksen vastata. Lakisääteinen määräraha on tarkoitettu ensisijaisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokeilu- ja kehittämishankkeisiin. Määrärahakehyksen suuruus on 11 300 000 euroa.

Terveyden edistämisen määrärahasta voidaan myöntää valtionavustuksia kunnille, hyvinvointialueille, järjestöille ja muille toimijoille (muun muassa yliopistot, ammattikorkeakoulut tai muut oppilaitokset), jos eduskunta hyväksyy terveyden edistämisen määrärahan valtion vuoden 2025 talousarvioon. Määrärahasta voidaan tehdä sopimuksia terveyden edistämisen hankkeista myös valtionhallinnon laitosten kanssa.

Yleiset painotukset:

  • Määrärahalla tuetaan kunnissa toteutettavaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintaa sekä toimintaa, jota kunnat, hyvinvointialueet ja järjestöt toteuttavat yhdessä.
  • Toiminnan tulee kohdentua lisäämään väestön kriisinkestävyyttä sekä vähentämään eriarvoisuutta hyvinvoinnissa ja terveydessä. Toiminnassa tulee huomioida ihmisen ja ympäristön hyvinvoinnin riippuvuus toisistaan.
  • Toiminnan tulee tukea Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen 2030 – valtioneuvoston periaatepäätöksen toimeenpanoa. Siinä tulee huomioida hyvät väestösuhteet ja väestöryhmien välisen vuorovaikutuksen parantaminen. 
    Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen 2030: Valtioneuvoston periaatepäätös.

Sisällölliset painopisteet otsikkotasolla:

1. Hyvinvointijohtamisen ja koordinaation vahvistaminen.

2. Ehkäisevän päihdetyön sisältöjen, menetelmien ja/tai työn arvioinnin kehittäminen.

3. Huumevalistustyön sisältöjen ja menetelmien kehittäminen ja tehostaminen.

4a. Lasten ja nuorten yhteisöllisen osallisuuden ja kasvuympäristöjen yhteisöllisyyden vahvistaminen (primääripreventio).
4b. Alueellisten asiantuntijatiimien vahvistaminen nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi ja katuväkivallan ennaltaehkäisemiseksi (sekundääripreventio).

5a. Otetaan käyttöön Kansallinen muistipalvelupolku-toimintamalli.
5b. Tuetaan iäkkäiden hyvinvointia ja terveyttä lisäämällä ja uudistamalla toimintakykyä tukevaa ryhmämuotoista toimintaa.
5c. Otetaan käyttöön Hyvinvointia kulttuurista ikäihmisille-ohjelmassa kehitettyjä kulttuurisisältöjä.
5d. Edistetään omaishoitajan terveyttä, vahvistetaan voimavaroja ja jaksamista.
5e. Tukimalli omaishoidon erilaisiin kuormittaviin tilanteisiin.

Kattavat kuvaukset painopisteistä ovat luettavissa THL:n verkkopalvelussa: Terveyden edistämisen määräraha.
Painopisteiden sisällöt tulee huomioida hanke-ehdotuksessa.

Lähetä hakemus viimeistään 14. kesäkuuta 

  • Lähetä hakemus viimeistään perjantaina 14.6. klo 16.15 sähköisen hankehallinnointijärjestelmän kautta THL:ään.
  • THL käy hakemukset läpi yhdenmukaisella arviointimenetelmällä. Arvioinnissa huomioidaan haun painopisteet sekä hanke-ehdotusten laatu, tarkoituksenmukaisuus ja lisäarvo kansallisesta näkökulmasta.
  • Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) päättää tuettavista hankkeista tammikuussa 2025 THL:n ehdotuksen pohjalta. Hankkeiden toiminta-aika alkaa vuoden 2025 alusta.
  • Lisätietoja hakuprosessista saa THL:stä (yhteystiedot alla).

Lisätietoja

Sähköinen hankehallinnointijärjestelmä

THL:n verkkopalvelu: Terveyden edistämisen määräraha

STM:n verkkopalvelu: Terveyden edistämisen määräraha

Anni Helldan
kehittämispäällikkö 
THL
puh. 029 524 7522
[email protected]

Heli Hätönen
kehittämisneuvos
STM
puh. 029 516 3326
[email protected]

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen Ikääntyminen Lapset, nuoret ja perheet Pääsivusto Väkivalta ehkäiseväpäihdetyö huumeet