THL:n kysely: Yli puolet suomalaisista kannattaa nykyistä alkoholipolitiikkaa – aiempaa selvästi harvempi haluaa viinit ruokakauppaan

Julkaisuajankohta 14.2.2024 12.05
Tiedote

Yli puolet suomalaisista on nykyisen alkoholipolitiikan kannalla, selviää THL:n tammikuussa 2024 teettämästä kyselystä. Suomalaisista 57 prosenttia pitää nykyistä alkoholipolitiikkaa sopivana. Viime vuonna nykyisen alkoholipolitiikan kannalla oli 53 prosenttia vastaajista.

Väljempää alkoholipolitiikkaa kannatti 26 prosenttia suomalaisista, kun viime vuonna vastaava osuus oli 29 prosenttia. Tiukempaa alkoholipolitiikkaa halusi 11 prosenttia vastaajista. Viime vuonna vastaava osuus oli yhdeksän prosenttia vastaajista.

Alkoholipoliittisten mielipiteiden kiristyminen näkyy erityisesti viinien myyntiä koskevissa asenteissa.

Vastaajista alle puolet, 44 prosenttia, oli sitä mieltä, että viinejä pitäisi saada ostaa päivittäistavarakaupoista. Viime vuonna vastaava osuus oli 48 prosenttia ja vuonna 2022 se oli 54 prosenttia. 

”Kahden vuoden aikana tapahtunut muutos väestön mielipiteessä on merkittävä. Viinien myymistä päivittäistavarakaupoissa kannattavien osuus on laskenut kymmenen prosenttiyksikköä vuodesta 2022”, sanoo johtava asiantuntija Thomas Karlsson THL:stä.

Näkökannat ovat tiukentuneet myös kysyttäessä mielipidettä viinien myynnistä, jos se tarkoittaisi samalla väkevien alkoholijuomien myyntiä päivittäistavarakaupoissa. Tässä tapauksessa enää 21 prosenttia vastaajista haluaisi viinit päivittäistavarakauppoihin. Viime vuonna vastaava osuus oli 25 prosenttia ja vuonna 2022 osuus oli 29 prosenttia.

Vastaajien selvä enemmistö, 89 prosenttia, pitäisi väkevien alkoholijuomien myynnin tulevaisuudessakin Alkon yksinoikeutena. Viime vuonna osuus oli 87 prosenttia vastaajista.

”Kyselyn perusteella suomalaiset pitävät aiempaa yleisemmin nykyistä alkoholipolitiikkaa oikeasuhtaisena keinona rajoittaa alkoholin kulutusta ja siten myös ehkäistä alkoholista aiheutuvia haittoja”, Karlsson jatkaa.

Alkoholin kotiinkuljetus mietityttää suomalaisia

Vastaajilta kysyttiin myös, luottavatko he siihen, että ikärajoja ja päihtyneille myynnin kieltoa voidaan tehokkaasti valvoa, jos alkoholijuomien kotiinkuljetus sallitaan esimerkiksi ruokalähettipalveluille. Vastaajista 75 prosenttia ei luota tähän lainkaan tai melko vähän, kun taas 22 prosenttia vastaajista luottaa tähän melko paljon tai täysin.

”Kokonaisuudessaan väestön alkoholipoliittiset mielipiteet ovat tiukentuneet, ja ikärajojen kannatus ylipäätään on suurta. Siksi on varsin ymmärrettävää, että myös kotiinkuljetuksen valvonnan toteutumiseen suhtaudutaan epäillen”, Karlsson arvioi.

THL tutkii väestön mielipiteitä alkoholirajoituksista ja alkoholijuomien vähittäismyyntijärjestelmästä vuosittaisten mielipidekyselyiden avulla. Tiedot on kerätty tammikuussa puhelinhaastatteluina väestörekisteristä satunnaisotannalla valituille 18–79-vuotiaille suomalaisille. Tutkimuksen toteutti Verian. Otos on noin 1 000 henkeä, ja se edustaa koko Suomen väestöä Ahvenanmaa pois lukien. Alkoholipoliittisten mielipiteiden vuosittaista seurantaa on tehty vuodesta 1984 lähtien. 

Lisätietoja

Thomas Karlsson
johtava asiantuntija
puh. 029 524 7021
[email protected]

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet Pääsivusto alkoholi