THL:s enkät: Över hälften av finländarna stöder den nuvarande alkoholpolitiken – klart färre än tidigare vill ha vin i matbutiken

Utgivningsdatum 14.2.2024 12.05 | Publicerad på svenska 15.2.2024 kl. 10.57
Pressmeddelande

En enkät som THL lät göra i januari 2024 visar att över hälften av finländarna stöder den nuvarande alkoholpolitiken. 57 procent av finländarna anser att den nuvarande alkoholpolitiken är lämplig. I fjol understödde 53 procent av deltagarna den nuvarande alkoholpolitiken.

26 procent av finländarna understödde en friare alkoholpolitik, medan motsvarande andel i fjol var 29 procent. 11 procent ville ha en strängare alkoholpolitik än i nuläget. I fjol var motsvarande andel åtta procent.

De skärpta åsikterna om alkoholpolitik syns särskilt i attityderna till försäljning av vin.
Mindre än hälften, 44 procent, ansåg att man borde få köpa vin i dagligvarubutiker. I fjol var motsvarande andel 48 procent och 2022 var den 54 procent. 

”Under två år har det skett en betydande förändring i befolkningens åsikt. Andelen finländare som understöder vinförsäljning i dagligvarubutiker har minskat med tio procentenheter sedan 2022”, säger ledande expert Thomas Karlsson vid THL.

Åsikterna har också skärpts när det gäller frågan om försäljning av vin, om detta samtidigt skulle innebära att även starka alkoholdrycker såldes i dagligvarubutikerna. I detta fall skulle endast 21 procent av finländarna vilja ha vin i dagligvarubutikerna. I fjol var motsvarande andel 25 procent och 2022 var den 29 procent.

En klar majoritet, 89 procent, ansåg att Alko även i framtiden ska ha ensamrätt på försäljningen av starka alkoholdrycker. I fjol var 87 procent av denna åsikt.

”Enligt enkäten anser finländarna i allt högre grad att den nuvarande alkoholpolitiken är ett proportionerligt sätt att begränsa alkoholkonsumtionen och därmed också förebygga alkoholrelaterade skador”, fortsätter Karlsson.

Finländarna fundersamma kring hemtransport av alkohol

Deltagarna tillfrågades också om de litar på att åldersgränserna och förbudet mot försäljning till berusade kan övervakas effektivt om hemtransport av alkoholdrycker tillåts till exempel inom ramen för matbudstjänster. 75 procent litar inte alls eller ganska lite på detta, medan 22 procent av finländarna litar ganska mycket eller helt på det.

”I det stora hela har befolkningens åsikter om alkoholpolitiken skärpts och åldersgränserna får överlag ett brett understöd. Därför är det mycket förståeligt att man också förhåller sig tveksamt till övervakningen av hemtransporter”, bedömer Karlsson.

THL undersöker befolkningens åsikter om alkoholbegränsningar och systemet för detaljhandel av alkoholdrycker med hjälp av årliga opinionsundersökningar. Uppgifterna samlades in i januari genom telefonintervjuer med finländare i åldern 18–79 år som slumpmässigt valts ut från befolkningsregistret. Undersökningen genomfördes av Verian. Urvalet omfattar cirka 1 000 personer och representerar hela Finlands befolkning, med undantag av Åland. Finländarnas åsikter som alkoholpolitiken har följts upp varje år sedan 1984. 

Mer information

Thomas Karlsson
ledande expert
tfn 029 524 7021
e-post: [email protected]

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet Huvudwebbplats alkoholi