Alkoholipoliittiset mielipiteet 2024

Yli puolet väestöstä kannattaa nykyistä alkoholipolitiikkaa – viinejä ruokakauppoihin haluavien määrä vähentyi

Väestöstä 57 prosenttia pitää nykyisiä alkoholipoliittisia rajoituksia sopivina. Rajoituksia sopivina pitävien osuus kasvoi edellisvuoden 53 prosentista ja se on viimeisen viiden vuoden aikana vaihdellut 53 ja 57 prosentin välillä. Vuoden 2024 kyselyssä nykyistä tiukempaa alkoholipolitiikkaa kannatti 11 prosenttia vastaajista. Naiset toivoivat tiukempaa alkoholipolitiikkaa miehiä useammin. Nykyistä väljempää alkoholipolitiikkaa halusi 26 prosenttia vastaajista, joka on alin osuus sitten vuoden 2015. Miehillä väljempää alkoholipolitiikkaa toivovien osuus oli suurempi (32 %) kuin naisilla (19 %), joskin ero sukupuolten välillä oli selvästi kaventunut.

Suomalaisten alkoholipoliittisia mielipiteitä jakaa erityisesti se, mistä viinejä pitäisi saada ostaa. 44 prosenttia vastaajista oli vuonna 2024 sitä mieltä, että viinejä pitäisi saada ostaa päivittäistavarakaupoista. Vuonna 2023 vastaava osuus oli 48 prosenttia ja sitä edeltävänä vuonna 54 prosenttia. Jos viinien myynti päivittäistavarakaupoissa toisi mukanaan myös väkevien myynnin, on viiniä kauppoihin haluavien osuus selvästi pienempi, 21 prosenttia. Vuotta aikaisemmin tämä osuus oli 25 prosenttia ja vuonna 2022 se oli 29 prosenttia. Vastaajista 55 prosenttia oli sitä mieltä, että yli 5,5-prosenttisia juomasekoituksia ja oluita pitäisi saada ostaa päivittäistavarakaupoista. Vuotta aiemmin osuus oli 54 prosenttia. Vastaajien selvä enemmistö (89 %) pitäisi väkevien alkoholijuomien myynnin tulevaisuudessakin Alkon yksinoikeutena.

Nykyisiä alkoholijuomien myynti-ikärajoja kannatetaan laajasti. Yli yhdeksän kymmenestä vastanneesta (94 %) piti mietojen alkoholijuomien ja viinien ikärajaa sopivana. Väkevien alkoholijuomien ikärajaa piti sopivana 82 prosenttia vastaajista.

Lataa koko tilastoraportti

Kuvaajassa on esitetty suomalaisten suhtautuminen vallitseviin alkoholipoliittisiin rajoituksiin. Tiedot on kerrottu sivun tekstissä.
Kuvio 1. Suomalaisten suhtautuminen vallitseviin alkoholipoliittisiin rajoituksiin vuosina 2010–2024, prosenttia vastanneista.

Taustatietoja

Tilastokuvaus

Alkoholipoliittiset mielipiteet -tilaston tiedot tuotetaan otoksiin perustuvista kyselytutkimuksista ja ovat osa THL:n Suomen alkoholiolojen seurantaa. Alkoholipoliittisten mielipiteiden seurantaa on tehty osana Juomatapatutkimusta vuodesta 1968 lähtien ja erilliseen mielipidekyselyyn perustuvaa vuosittaista seurantaa vuodesta 1984 lähtien.

Tilasto kuvaa väestön suhtautumista vallitseviin alkoholipoliittisiin rajoituksiin, mielipiteitä siitä mistä eri alkoholijuomia pitäisi saada ostaa sekä väestön käsitystä Alkon toteuttamista toimenpiteistä, alkoholijuomien nykyisistä hinnoista ja alkoholijuomien ostoon oikeuttavista ikärajoista.

Lähde

Alkoholipoliittiset mielipiteet 2024
Alkoholpolitiska åsikter 2024
Alcohol policy opinions 2024

Tilastoraportti 8/2024, 14.2.2024
Suomen virallinen tilasto, Alkoholipoliittiset mielipiteet. THL. SVT-logo

Lisätietoja

Thomas Karlsson
puh. 029 524 7021

sähköposti: [email protected]