THL on julkaissut vuoden 2023 ennakolliset sote-taloustiedot hyvinvointialueilta ja Helsingistä

Julkaisuajankohta 17.6.2024 14.06
Uutinen

THL on julkaissut tiedot hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen julkisesta taloudesta ennakkotietoina vuodelta 2023. Lopulliset sote-taloustiedot julkaistaan elokuussa 2024.

Vuonna 2023 vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä siirtyi kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle ja hyvinvointialueet raportoivat taloustietonsa nyt ensimmäistä kertaa.

Jatkossa THL yhdistää sote-taloustietoihin hoitoilmoitusrekisteriin raportoidut toimintatiedot ja tämä mahdollistaa koko sote-palvelujärjestelmän kustannusvaikuttavuuden tarkastelun.

Sote-kustannukset saatavilla palveluluokittain

Kuntien ja kuntayhtymien valtiokonttorille raportoimat palveluluokittaiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen julkisen talouden tiedot on julkaistu tilastovuodesta 2021 lähtien THL:n tilastokuutioina sekä indikaattoreina Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanetissä sekä Sotekuva-palvelussa.

Hyvinvointialueet ovat raportoineet vuoden 2023 taloustietonsa palveluluokkakohtaisesti valtiokonttorille. THL on noutanut 13.6.2024 mennessä raportoidut tiedot ja tehnyt sosiaali- ja terveydenhuollon palveluluokkakohtaisille käyttötaloustiedoille laadun- ja kattavuuden tarkistuksia ennakollisten tietojen julkaisuun asti.

Julkisen talouden ennakollisiin tietoihin sisältyvät palveluluokkakohtaiset käyttötaloustiedot. Tiedot julkaistaan hyvinvointialueittain.

Ennakolliset tiedot on julkaistu tilastokuutioina

THL on julkaissut sote-taloustiedot hyvinvointialueiden aluetasolla kuntien tiedoista laskettuna myös vuosilta 2017–2022. 

Vuodesta 2023 eteenpäin kuntien AURA-palveluluokille

  • Sosiaali- ja terveystoimen tulot ja menot, joita on muodostunut hyvinvointialueiden perustamisen jälkeen sekä
  • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntijapalvelut ja
  • Tuki muualla kuin sosiaali- ja terveydenhuollossa

raportoimat tulot ja menot julkaistaan lopullisten tietojen julkaisun yhteydessä elokuussa.

Myös Sote-investointimenot vuosilta 2017–2023 sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) raportoimat palveluluokkakohtaiset taloustiedot julkaistaan elokuussa. Kuntayhtymien kuutioiden aikasarjat päättyvät vuoteen 2022.

Osa tilinpäätöstiedoista on julkaistu jo indikaattoreissa, lopulliset tiedot julkaistaan elokuussa 

Tilinpäätösindikaattoreita hyvinvointialueiden yleisestä taloudellisesta tilasta on julkaistu Sotkanetissä. 

Alueiden palveluluokkakohtaiset tilinpäätöstiedot (käyttötuotot, käyttökustannukset, nettokäyttökustannukset palveluluokittain) vuodelta 2023 julkaistaan Sotkanetissä elokuussa. Alueiden sote-taloustietojen indikaattorit päivitetään myös Sotekuva-palveluun elokuussa 2024.

Tilinpäätöstiedot Sotkanetissä

Aiheesta lisää

Talous- ja henkilöstötietojen tiedonhallinta 

Lähde

Sosiaali- ja terveyspalvelujen julkinen talous

Lisätietoja

Merja Kemppainen
kehittämispäällikkö
puh. 029 524 7230
[email protected]
 

Sote-palvelujen johtaminen Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla tilastouutinen - Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla