Sosiaali- ja terveyspalvelujen julkinen talous

Vuodesta 2022 lähtien kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen julkisen talouden tiedot on julkaistu THL:n tilastokuutioissa. THL on julkaissut 16.8. mennessä raportoidut tiedot tilikauden 2022 osalta 21.8. Tietoihin sisältyvät palveluluokkakohtaiset käyttötalous- ja investointimenotiedot.

Tämän ajankohdan jälkeen vielä 47 kuntaa sekä 5 kuntayhtymää raportoivat uutena tai korjasivat aikaisemmin raportoimiansa KKTPP ja ATPT-taloustietojansa. THL on täydentänyt 21.8. julkaistuja kuutioita, Sotkanetissä Sotkanet/kuntien talous ja sotekuva-palvelussa sotekuva.fi julkaistuja indikaattoreita 16.8.-30.9.2023 välillä raportoiduilla ja korjatuilla sote-taloustiedoilla näiden kuntien ja kuntayhtymien osalta lokakuun alussa. Tämän lisäksi Keski-Suomen sairaanhoitopiirin osalta tietoja on päivitetty lokakuun lopussa.

THL:n julkaisee lakisääteiset hyvinvointivointialueiden järjestämisen asiantuntija-arviot syksyllä 2023. Arvioinnissa on hyödynnetty 21.8.2023 julkaistuja vuoden 2022 sosiaali- ja terveydenhuollon julkinen talous -tilaston indikaattoritietoja (KUVA-indikaattorit). 21.8. julkaistut taloustiedot perustuvat tietoihin, jotka alueet ovat raportoineet Valtiokonttorin tietopalveluun 1.5.–16.8.2023 välisenä aikana.

KUVA-indikaattorit 21082023 (xlsx 85 kt)

Lopulliset vuoden 2022 tiedot

Vuodesta 2022 lähtien kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen julkisen talouden tiedot julkaistaan THL:n tilastokuutiossa. Kunnat ja kuntayhtymät ovat raportoineet vuoden 2022 taloustietonsa palveluluokkakohtaisesti Valtiokonttorille toukokuun 2023 loppuun saakka. THL on noutanut tämän ajakohdan jälkeen raportoidut ja korjatut tiedot syyskuun 30. päivään saakka sekä tehnyt lopullisille sosiaali- ja terveydenhuollon palveluluokkakohtaisille käyttötalous- ja investointimenotiedoille laadun- ja kattavuuden tarkistuksia lopullisten tietojen julkaisuun asti.

Julkisen talouden lopullisiin tietoihin sisältyvät palveluluokkakohtaiset käyttötalous- ja investointimenotiedot. Tiedot julkaistaan myös hyvinvointialueittain.

Taustatietoja

Laatuseloste

Tilastokuvaus

Sosiaali- ja terveyspalvelujen julkinen talous -tilasto sisältää tietoja kuntien ja kuntayhtymien käyttötaloudesta ja investointimenoista Valtiokonttorin keräämien taloustietojen pohjalta. Tilasto sisältää tietoja palvelujen tuottajien ja järjestäjien näkökulmasta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen käyttötaloudesta ja investointimenoista AURA-palveluluokittain.

Valtiokonttorin kuntien ja kuntayhtymien automatisoitu taloustiedonkeruu on aloitettu vuonna 2020 koskien ensin talousarviosuunnitelmia. AURA palveluluokkakohtainen tiedonkeruu toteutettiin ensimmäisen kerran keväällä 2022 koskien tilivuotta 2021. Tämä uudistettu tiedonkeruu on jatkumo aiemmin tilastokeskuksen toteuttamalla kuntataloustiedonkeruulle. THL hyödyntää kerättyä tietoa Valtiokonttorin tarjoaman rajapinnan kautta. 

Keväisen raportointiajanjakson aikana tilastoja julkaistaan ennakkotietoina tilastoraportteina THLn ulkoisilla sivuilla. Tilastoraportit julkistetaan vuosittain syksyllä. 

Lähde

Sosiaali- ja terveyspalvelujen julkinen talous 2022
Offentliga finanser inom hälso- och sjukvården 2022
Public finances of health and social care services 2022

Yhteystiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen julkinen talous -tilastoraportointiin liittyvät kysymykset voit lähettää osoitteeseen sote-taloustiedot(at)thl.fi

Merja Kemppainen
puh. 029 524 7230

[email protected]