Sosiaali- ja terveyspalvelujen julkinen talous

Vuodesta 2022 lähtien kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen julkisen talouden tiedot on julkaistu THL:n tilastokuutioissa. Vuonna 2023 vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä siirtyi kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle ja hyvinvointialueet raportoivat taloustietonsa nyt ensimmäistä kertaa. Hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin tilinpäätösindikaattoreita yleisestä taloudellisesta tilasta on julkaistu Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanetissä Sotkanet/Hyvinvointialueiden yleinen talous.

Ennakolliset vuoden 2023 tiedot

THL on 17.6. julkaissut ennakolliset palveluluokkakohtaiset taloustiedot, jotka perustuvat hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin 1.4.–13.6.2024 välisenä aikana valtiokonttorin tietopalveluun raportoimiin tilikauden 2023 tietoihin. Tietoihin sisältyvät palveluluokkakohtaiset käyttötaloustiedot.

THL jatkaa laadun ja kattavuuden tarkistuksia 17.6. julkaistuihin palveluluokkakohtaisiin taloustietoihin ja täydentää ennakollisista tiedoista julkaistuja kuutioita alueiden raportoimilla lopullisilla palveluluokkakohtaisilla taloustiedoilla elokuussa. Palveluluokkakohtaiset investointimenotiedot julkaistaan lopullisten tietojen julkistuksen yhteydessä elokuussa. 

Lakisääteiset hyvinvointivointialueiden järjestämisen asiantuntija-arviot julkaistaan syksyllä 2024. Arvioinnissa hyödynnetään vuoden 2023 sosiaali- ja terveydenhuollon julkinen talous -tilaston palveluluokkakohtaisia indikaattoritietoja (KUVA-indikaattorit), jotka julkaistaan elokuussa Sotkanetissä Sotkanet/Julkinen talous ja sotekuva-palvelussa sotekuva.fi

Taustatietoja

Laatuseloste

Tilastokuvaus

Sosiaali- ja terveyspalvelujen julkinen talous -tilasto sisältää tietoja hyvinvointialueiden ja kuntayhtymien käyttötaloudesta ja investointimenoista valtiokonttorin keräämien taloustietojen pohjalta. Tilasto sisältää tietoja palvelujen tuottajien ja järjestäjien näkökulmasta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen käyttötaloudesta ja investointimenoista AURA-palveluluokittain.

Valtiokonttorin kuntien ja kuntayhtymien sekä hyvinvointialueiden automatisoitu taloustiedonkeruu on aloitettu vuonna 2020 koskien ensin talousarviosuunnitelmia. AURA palveluluokkakohtainen tiedonkeruu toteutettiin ensimmäisen kerran keväällä 2022 koskien tilivuotta 2021. Tämä uudistettu tiedonkeruu on jatkumo aiemmin tilastokeskuksen toteuttamalla kuntataloustiedonkeruulle. THL hyödyntää kerättyä tietoa valtiokonttorin tarjoaman rajapinnan kautta. 

Keväisen raportointiajanjakson aikana tilastoja julkaistaan ennakkotietoina tilastoraportteina THLn ulkoisilla sivuilla. Tilastoraportit julkistetaan vuosittain syksyllä. 

Lähde

Sosiaali- ja terveyspalvelujen julkinen talous
Offentliga finanser inom hälso- och sjukvården
Public finances of health and social care services

Yhteystiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen julkinen talous -tilastoraportointiin liittyvät kysymykset voit lähettää osoitteeseen sote-taloustiedot(at)thl.fi

Merja Kemppainen
puh. 029 524 7230

[email protected]