THL on tarkentanut koronarokotusjärjestystä sote-henkilöstön osalta

Julkaisuajankohta 23.4.2021

THL on tarkentanut koronarokotusjärjestyksen kohtaa 1.5, joka koskee kiireellistä hoitoa antavaa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä. 

Ryhmässä 1.5 voidaan rokottaa rajoitetusti sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä niissä toiminnoissa, jotka ovat alueen arvion mukaan kiireellisiä ja kriittisiä. Näillä toiminnoilla turvataan potilaan lakisääteinen oikeus päästä kiireelliseen hoitoon. 

Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi

  • Akuutin psykiatrian yksiköiden henkilökunta
  • Kiireellistä hoitoa antavan vastaanottotoiminnan välttämätön henkilökunta (kuten ympärivuorokautinen päivystys ja päiväpäivystys)
  • Päivystyksellistä tai kiireellistä hoitoa antavat leikkaus- ja toimenpideyksiköiden henkilökunta
  • Päivystyksellistä tai kiireellistä hoitoa antavien vuodeosastojen henkilökunta
  • Synnytyksiä hoitava henkilökunta
  • Kiireellisen päihdehoidon henkilökunta
  • Lastensuojeluyksikön päivystyksellisen toiminnan henkilökunta

Tämä ohjeistus liittyy valtioneuvoston 22. joulukuuta ja 16. huhtikuuta antamiin asetuksiin koronarokotuksista. Ikääntyneiden ja riskiryhmien rokotukset ovat edenneet hyvin ja rokotteiden saatavuus on parantunut.

Tällä hetkellä yli 1,4 miljoonaa ihmistä eli runsas neljännes väestöstä on saanut koronarokotuksen Suomessa.

Lisätiedot

Rokotusjärjestys ja COVID-19 -taudin riskiryhmät
(THL) 

Rokotteet ja koronavirus
(THL) 

Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä KRAR
(THL)

Valtioneuvoston asetus vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
(Valtioneuvosto)
 

Heini Salo
erikoistutkija
THL
[email protected] 

Ville Peltola
professori
Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä KRARin puheenjohtaja
Turun yliopistollinen keskussairaala
vilpel(at)utu.fi

Infektiotaudit ja rokotukset Pääsivusto koronavirus - thlfi rokotukset - thlfi