Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä KRAR

Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä KRAR on THL:n pääjohtajan asettama työryhmä. Sen tehtävänä on

  • seurata rokotealan ja erityisesti rokotusohjelmien kansainvälistä kehitystä
  • valmistella THL:n esityksiä sosiaali- ja terveysministeriölle kansallisen rokotusohjelman kehittämiseksi
  • valmistella kansallisen rokotusohjelman ulkopuolisten rokotteiden käyttöön liittyviä THL:n suosituksia.

THL:n pääjohtaja nimittää KRARin jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Tämänhetkisen työryhmän toimikausi on 1.9.2023 - 31.8.2026.

KRARin kokoonpano

Puheenjohtaja

Kirsi Valtonen, Suomen Yleislääkärit ry

Jäsenet

Kari Auranen, Turun yliopisto
Maija Lappalainen, Kliinisen mikrobiologian erikoislääkäriyhdistys ry
Veikko Launis, Turun yliopisto
Timi Martelius, Suomen lnfektiolääkärit ry
Seppo Meri, Helsingin yliopisto
Riitta Niittyvuopio, Fimea
Aija Saarinen, Suomen Terveydenhoitajaliitto ry
Terhi Ruuska, Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry
Maarit Wuorela, Turun yliopisto
Otto Helve, THL
Merit Melin, THL
Hanna Nohynek, THL
Lauri Sääksvuori THL
Anniina Virkku, THL
Mia Kontio, THL, sihteeri

Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän nimeäminen, pääjohtajan päätös (pdf 297 kt)

Tässä osiossa