THL seuraa Suomessa kiertäviä koronavirusvariantteja – omikronvariantin XBB.1.5-alalinjaa ei vielä havaittu

Julkaisuajankohta 4.1.2023

Koronaviruksen omikronvariantin XBB.1.5 -alalinja yleistyi nopeasti Yhdysvalloissa joulukuussa 2022. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) seurantatietojen mukaan XBB.1.5-alalinjaa ei ole havaittu Suomessa. THL seuraa tilannetta aktiivisesti myös Kiinan lisääntyvien tartuntamäärien johdosta ja arvioi tarvetta virusmuunnosten seurannan tehostamiseen.

Eri koronavirusvarianttien esiintymistä Suomessa on seurattu joulukuusta 2020 alkaen niin sanotulla kokogenomisekvensoinnilla. Sen avulla määritetään väestössä kiertävien virusten linjat sekä niissä esiintyvät mutaatiot. 

Tällä hetkellä THL sekvensoi viikoittain noin 350–400 koronapositiivista näytettä eri sairaanhoitopiireistä. Sekvensoitavien näytteiden määrä vastaa noin 3,5 prosenttia Suomessa laboratoriotestauksella varmennetuista koronapositiivisista näytteistä. 

Seurannan avulla pystytään tunnistamaan luotettavasti Suomessa kiertävät virusmuunnokset. Tulokset raportoidaan tartuntatautirekisteriin sekä koosteena THL:n verkkosivuilla 2–3 viikon viiveellä näytteenotosta. 

XBB.1.5 -alalinjan ei tiedetä aiheuttavan muita omikronvirusmuunnoksia vakavampaa tautia

Omikron XBB.1.5 -alalinjan uskotaan syntyneen Yhdysvalloissa, mutta mediatietojen mukaan sitä on löydetty myös Britanniasta ja Intiasta sekä kansainvälisen koronavirussekvenssitietokannan tietojen perusteella myös Israelista ja Trinidad-Tobagosta. 

”XBB.1.5-alalinjan virusten arvioidaan tarttuvan herkästi, mutta niiden ei tällä hetkellä tiedetä aiheuttavan muita omikronvirusmuunnoksia vakavampaa tautia”, sanoo THL:n johtava asiantuntija Jari Jalava.    

Suomessa valtaosa koronalöydöksistä on ollut omikron BA.5 -varianttia vuoden 2022 jälkipuoliskon ajan. XBB-alalinjan varhaisia muotoja oli Suomessa viime vuoden lopussa alle 10 % sekvensoiduista näytteistä.

Omikron XBB on yhdistelmä omikron BA.2.10.1 ja BA.2.75 -alalinjoista. Yhdysvalloissa yleistynyt XBB.1.5-alalinja puolestaan on syntynyt XBB-alalinjasta.  

Suomessa kiertävistä koronavirusvarianteista saadaan tietoa myös jätevesiseurannan avulla. Ensimmäiset jätevesihavainnot omikron XBB-alalinjan varhaisista muodoista tehtiin Espoossa ja Helsingissä lokakuun 2022 lopussa.

Kiinassa kiertävät samat variantit kuin Euroopassa 

Kiinassa koronavirustartunnat ovat lisääntyneet merkittävästi ja kasvun odotetaan jatkuvan lähiviikkoina. Syynä tilanteeseen ovat maan höllentyneet rajoitustoimet sekä väestön alhainen suoja tautia vastaan. 

Tämänhetkisen tiedon mukaan Kiinassa esiintyy samoja koronavirusmuunnoksia, joita jo nyt kiertää Euroopan alueella. 

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen (ECDC) mukaan Kiina on alkanut vuoden 2022 loppua kohden ilmoittaa sekvenssitietoja enenevissä määrin. Joulukuun 2022 aikana otetuista näytteistä valtaosa oli omikronin alalinjoja BA.5.2 (35 %) ja BF.7 (24 %). Omikron XBB:n osuus ilmoitetuista sekvenssilöydöksistä oli 4 prosenttia. XBB.1.5-alalinjaa ei ole vielä havaittu.

”Uudet virusmuodot voivat levitä nopeasti ympäri maapalloa. Koronapandemian aikana on nähty, että herkästi tarttuvien virusmuunnosten pysäyttäminen maiden rajoille ei käytännössä onnistu. Paras tapa suojautua koronaviruksilta on ottaa suositellut koronarokotukset. Kaikki Suomessa käytössä olevat koronarokotteet suojaavat hyvin vakavilta tautimuodoilta”, Jalava toteaa.

Lisätiedot

Muuntuneet koronavirukset

SARS-CoV-2-koronaviruksen genomiseuranta

Koronavirusmuunnokset jätevedessä

Covid-19 (ECDC)

Jari Jalava
johtava asiantuntija
THL 
p. 029 524 6629
[email protected]

Infektiotaudit ja rokotukset Pääsivusto koronavirus - thlfi