Tutkimus: Puunpoltto lisääntyi energian hinnan noustua, mikä ei kuitenkaan huonontanut pientaloalueiden ilmanlaatua

Julkaisuajankohta 16.2.2024 8.20
Uutinen

Omakotitaloissa asuvista, joilla oli tulisija käytössä, 41 prosenttia kertoi lisänneensä tulisijan käyttöä energian hinnan takia lämmityskaudella 2022–2023. Hieman yllättäen tämä ei kuitenkaan huonontanut ilmanlaatua pientaloalueilla, mikä selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimuksesta.

THL:n tutkijat mittasivat yhdessä Kuopion kaupungin asiantuntijoiden kanssa ilmansaastepitoisuuksia lämmityskausien 2021–2022 ja 2022–2023 aikana Kuopiossa kahdella pientaloalueella: Kurkimäen maaseututaajamassa ja keskustan lähellä sijaitsevassa Niiralan kaupunginosassa.

”Vaikka puunpoltto todennäköisesti lisääntyi myös näillä alueilla, ilmansaastepitoisuudet olivat 2022–2023 jopa hieman pienemmät tai samaa suuruusluokkaa kuin edellisen lämmityskauden aikana. Hiukkasten, mustan hiilen, hään, polyaromaattisten hiilivetyjen (PAH) tai haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) pitoisuuden ja sähkön hinnan välillä ei havaittu yhteyttä”, kertoo Tarja Yli-Tuomi.

Molemmat talvet olivat leutoja. Lämmityskauden 2022–2023 keskilämpötila oli noin asteen lämpimämpi kuin edellisenä talvena.

Miksei lisääntynyt puun poltto sitten huonontanut ilmanlaatua?

”Ehkä puuta ei kuitenkaan poltettu niin paljon kuin etukäteen pelättiin, koska talvi oli leuto ja pörssisähkö halpeni alkuvuodesta 2023. Voi myös pohtia, vaikuttiko aiheen laaja uutisointi siihen, että osa asukkaista paransi puunpolttotapojaan”, sanoo Yli-Tuomi.

Kuitenkin myös yksittäisen puunpolttajan teoilla on merkitystä.

”Vaikka yksittäisen huonon polttajan päästöt eivät välttämättä näy mittausasemilla, ne voivat heikentää ilmanlaatua hyvinkin paljon lähimpien talojen alueilla”, sanoo Yli-Tuomi.

Puunpoltto on merkittävä pienhiukkaspäästöjen lähde Suomessa

Omilla polttotavoilla on mahdollista vaikuttaa terveydelle ja ympäristölle haitallisten hiukkasten syntymiseen. 

  • Polta pelkästään puhdasta ja kuivaa puuta. 
  • Noudata takan ja kiukaan käyttöohjeita.
  • Nuohoa tulipesä säännöllisesti.

Tulisijojen käyttöä Suomessa selvitettiin THL:n ja Itä-Suomen yliopiston tekemässä Ympäristö ja Terveys -kyselyssä vuonna 2023. Ilmansaastepitoisuuksia mitattiin Kuopiossa lämmityskausien 2021–2022 ja 2022–2023 aikana.

Viite

Yli-Tuomi Tarja, Taimisto Pekka, Pärjälä Erkki ja Siponen Taina. Sähkön hinnan vaikutus ilmanlaatuun pientaloalueella. Ympäristö ja Terveys -lehti, 1/2024.

Lisätietoja

Puunpoltto

Tarja Yli-Tuomi
erikoistutkija
THL  
p. 029 524 6302
[email protected]
 

Pääsivusto Ympäristöterveys Ympäristöterveys