Useilla hyvinvointialueilla on vaikeuksia järjestää lastensuojelua lain mukaisesti – alueilla etsitään ratkaisuja tilanteen parantamiseksi

Julkaisuajankohta 12.12.2023 8.15
Tiedote

Useilla hyvinvointialueilla on edelleen vaikeuksia taata lastensuojeluasioiden käsittely lainmukaisten aikarajojen ja asiakasmäärien raameissa. Tilanne ei ole parantunut kevään 2023 tilanteeseen verrattuna.

Kolmella alueella tilanne on erityisen vaikea: Pohjanmaalla, Päijät-Hämeessä sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella. Tiedot käyvät ilmi THL:n tämän vuoden lastensuojelun käsittelyaikoja ja henkilöstömitoitusta koskevista tilastoista.

Asiakasmäärien ylitysten syiksi kuvattiin muun muassa henkilöstövajetta ja hyvinvointialueiden aloituksesta johtuvia muutoksia tehtävänkuvissa. Hyvinvointialueet kertovat myös erilaisista kehittämistoimista palvelutarpeen arvioinnin nopeuttamiseksi. 

”Hyvinvointialueilla on paljon haasteita, mutta myös yritystä löytää kestäviä ratkaisuja lapsiperheiden tukemiseen”, toteaa kehittämispäällikkö Martta Forsell

Lastensuojelutarpeen tai erityistä tukea tarvitsevan lapsen palvelutarpeen arviointia koskevien määräaikojen toteutuminen sekä lastensuojelun sosiaalityön henkilöstötilanne.

Lastensuojelun järjestämisen indikaattorit ovat heikentyneet kevääseen 2023 verrattuna useilla hyvinvointialueilla. 

Vain Etelä-Karjalassa, Kymenlaaksossa, Helsingissä ja Itä-Uusimaalla lastensuojelun järjestämisen indikaattorit olivat täysin tai lähes täysin lainmukaiset.

Lastensuojeluasioiden käsittely lainmukaisten aikarajojen ja asiakasmäärien raameissa syksyllä 2023 taulukkona ja karttana hyvinvointialueittain.

Tiedotteessa alun perin ollut kartta- ja taulukkokuva on päivitetty uudella kuvalla alkuperäisessä kuvassa olleiden virheiden vuoksi.  Tiedotteesta on poistettu teksti: Viidellä alueella tilanne on erityisen vaikea: Pirkanmaalla, Pohjanmaalla, Pohjois-Karjalassa, Päijät-Hämeessä sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella. Uusi teksti: Kolmella alueella tilanne on erityisen vaikea: Pohjanmaalla, Päijät-Hämeessä sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella. 13.12.2023 klo 7.06.

Varhaisemman tuen palvelut kuormittuvat 

Lastensuojelun henkilöstömitoitus tiukkenee vuoden vaihteessa, jonka jälkeen yhdellä sosiaalityöntekijällä saa jatkossa olla enintään 30 asiakasta. 

”Sosiaalityöntekijät pitävät henkilöstömitoitusta periaatteessa hyvänä. Mitoitus on vähentänyt todellisia ylilyöntejä, joissa yhdellä sosiaalityöntekijällä on saattanut olla 60–100 lapsen asiat hoidettavanaan”, kuvaa kehittämispäällikkö Laura Yliruka työntekijöiltä tullutta palautetta.

”Nyt kentällä ollaan huolestuneita varhaisemman tuen eli lapsiperheiden sosiaalityön kuormittumisesta. Lastensuojelua ei välttämättä niin usein tarvita, jos kevyempi palvelu tukee perheitä. Huolena kuitenkin on, että paikoin ovi lastensuojeluun on liian kapea, eikä perhe saa oikea-aikaisesti tarpeeksi tukea”, Yliruka jatkaa.

”Lapsiperheiden sosiaalityölle ei ole asetettu enimmäisasiakasmääriä lastensuojelun tavoin.  Vuoropuhelu johdon ja ammattilaisten välillä on välttämätöntä, jotta prosessit saadaan organisoitua mielekkäällä tavalla.  Näyttäisi olevan myös tarve lastensuojelun kokonaisuudistukselle, mikä onkin hallitusohjelmassa mainittu”, Yliruka pohtii.

Lisää tietoa lapsiperheiden sosiaalipalveluista vuonna 2024 

THL:n arvioi, että lastensuojelussa on asiakkaana noin 40 000 lasta ja lapsiperheiden sosiaalityössä noin 120 000 lasta. Tiedot perustuvat ensimmäisiin THL:n Sosiaalihuollon seurantarekisterin tietoihin.

”Vuoden 2024 aikana THL aloittaa säännöllisen lapsiperheiden sosiaalipalvelun tilastoinnin. Toivomme, että asiakasmäärätietojen julkaisu edistää palveluiden kehittämistä ja resurssien kohdentamista”, kertoo kehittämispäällikkö Martta Forsell. 

Lisätietoa 

Yhteystiedot

Martta Forsell
kehittämispäällikkö 
puh. 029 524 7974
[email protected]

Laura Yliruka
kehittämispäällikkö
puh. 029 524 7982
[email protected]
 

Pääsivusto Sote-palvelujen johtaminen Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla lastensuojelu tilastouutinen