Lastensuojelun käsittelyajat 1.4.–30.9.2023

Lastensuojelun käsittelyajat pitenivät edelleen.

Lastensuojelutarpeen tai erityistä tukea tarvitsevan lapsen palvelutarpeen arvioinnin käsittelyajat ovat pitkittyneet viidellä perättäisellä seurantajaksolla. Alueittain tarkasteltuna palvelutarpeen valmistumisen käsittelyajan ylitykset lisääntyivät 16 alueella ja vähenivät 6 alueella. Osa heikentymisestä selittyy sillä, että hyvinvointialueiden aloituksen myötä tavat laskea tilastolukuja ovat muuttuneet ja että haasteita tuo tietojen poimiminen eri tietojärjestelmistä.

Käsittelyn aloittaminen määräajassa

Tarkasteluajankohtana 1.4.–30.9.2023 lastensuojelutarpeen tai erityistä tukea tarvitsevan lapsen palvelutarpeen arvioinnin käsittely alkoi 92 prosentissa lakisääteisen seitsemän arkipäivän kuluessa. Edellisellä seurantakaudella vastaava osuus oli 94 prosenttia. Lakisääteinen seitsemän arkipäivän määräaika ylittyi noin 8 prosentilla (2 391) vireille tulleista tapauksista, kun edellisellä seurantakaudella käsittelyajan ylittäneiden osuus oli 6 prosenttia (1 975).

Käsittelyn valmistuminen määräajassa

Lastensuojelutarpeen tai erityistä tukea tarvitsevan lapsen palvelutarpeen arvioinnit valmistuivat 86 prosenttisesti lakisääteisessä kolmen kuukauden määräajassa, 14 prosentilla arvioinnin käsittely kesti yli kolme kuukautta tarkasteluajankohtana 1.4.–30.9.2023. Edellisellä seurantakaudella määräajassa valmistuneiden osuus oli 88 prosenttia.

Lastensuojelun käsittelyaikoja koskeva tilasto sisältää tiedot lastensuojelutarpeen ja erityistä tukea tarvitsevan lapsen palvelutarpeen arviointia koskevien lakisääteisten määräaikojen toteutumisesta hyvinvointialueittain.
Tarkastele seurantajakson tietoja tilastokuutiosta hyvinvointialueittain

Lataa koko tilastoraportti

Kuvio 1. Lastensuojeluasiana tai erityistä tukea tarvitsevan lapsen asiassa vireille tulleiden palvelutarpeen arviointien käsittelyaikojen toteutuminen (%).

Taulukot

Taustatietoja

Tilastokuvaus

Lastensuojelun käsittelyajat  -tilasto  sisältää kunnilta kaksi kertaa vuodessa kerättävää tietoa lastensuojelun lakisääteisten määräaikojen toteutumisesta. Tietoa kerätään ajanjaksoilta 1.4.–30.9. ja 1.10.–31.3. Tiedonkeruu koskee Manner-Suomen kuntia. Ahvenanmaan valtionviraston alaiset kunnat (16 kuntaa) eivät kuulu kyselyn piiriin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on kerännyt tietoja ensimmäisen kerran vuonna 2014.

Tilasto julkaistaan 1–2 kuukauden kuluttua tiedonkeruun päättymisestä.

Lähde

Lastensuojelun käsittelyajat 1.4.–30.9.2023
Behandlingstiderna inom barnskyddet 1.4.–30.9.2023
Processing times in child welfare 1.4.–30.9.2023

Tilastoraportti 68/2023, 12.12.2023.
Suomen virallinen tilasto, Lastensuojelun käsittelyajat. THL. SVT-logo

Yhteystiedot

Martta Forsell
puh. 029 524 7974

Tuula Kuoppala 
puh. 029 524 7234

sähköposti: [email protected]