Lastensuojelun sosiaalityön henkilöstömitoitus lokakuussa 2023

Työntekijäkohtaiset enimmäisasiakasmäärän ylitykset yhä yleisiä.

Lastensuojelun sosiaalityöntekijäkohtainen enimmäisasiakasmäärä ylittyi 15 hyvinvointialueella lokakuussa 2023.

Lakisääteinen enimmäisasiakasmäärä – 35 lasta – ylittyi 16 prosentilla koko maan lastensuojelun sosiaalityöntekijöistä, kun huhtikuussa 2023 vastaava luku oli 20 prosenttia. Tosiasiassa tilanne tuskin on parantunut, vaan lukujen muutos johtuu siitä, että Vantaa-Kerava on nyt tilastossa keskittänyt ylitykset vain yhdelle työntekijälle.

Lokakuussa sosiaalityöntekijöillä oli keskimäärin 31 asiakasta, saman verran kuin asiakkaita oli puoli vuotta aiemmin huhtikuussa. Myös asiakasmäärät ja henkilöresurssi ovat koko maan tasolla pysyneet ennallaan.

Työntekijäkohtaiset asiakasmäärät olivat erityisen suuria Päijät-Hämeessä, Vantaa-Keravalla, Pohjanmaalla ja Pirkanmaalla. 

Asiakasmäärien ylityksiä selitettiin muun muassa sillä, että hyvinvointialueiden aloituksesta johtuvat muutokset tehtävänkuvissa ja niistä johtuva asiakasmäärien tasaaminen työntekijöille oli vielä kesken.

Enimmäisasiakasmäärä ei ylittynyt seuraavilla seitsemällä alueilla: Etelä-Karjala, Helsinki, Itä-Uusimaa, Kainuu, Keski-Suomi, Keski-Uusimaa ja Kymenlaakso.

Tiedot kerättiin hyvinvointialueilta lokakuussa 2023. Hyvinvointialueiden antamiin tietoihin perustuva tilasto seuraa lastensuojelun sosiaalityön henkilöstömitoituksen toteutusta huhtikuussa ja lokakuussa.

Lataa koko tilastoraportti

Kuvio 1. Osuus lastensuojelun sosiaalityöntekijöistä, joiden asiakasmäärä ylitti lakisääteiset 35 asiakasta, tilanne 10.10.2023 hyvinvointialueittain.

Taulukot

Indikaattoritietoa Sotkanetissä

Taustatietoja

Tilastokuvaus

Lastensuojelun sosiaalityön henkilöstömitoitus -tilasto sisältää tiedot lastensuojelun sosiaalityön henkilöstömitoituksen toteutumisesta seurantapäivänä. Tilasto seuraa sekä enimmäisasiakasmäärän ylittävien sosiaalityöntekijöiden määrää että hyvinvointialuekohtaista asiakaskeskiarvoa. 

Tilasto laaditaan hyvinvointialueilta saatujen tietojen pohjalta. Tiedot on kerätty ensimmäisen kerran marraskuussa 2022. Tilasto julkaistaan jatkossa puolivuosittain kesäkuussa ja joulukuussa.  

Lähde

Lastensuojelun sosiaalityön henkilöstömitoitus lokakuussa 2023
Personaldimensioneringen inom barnskyddets sociala arbete i oktober 2023
Child welfare -  adequacy of personnel in social work in October 2023

Tilastoraportti 69/2023, 12.12.2023
Suomen virallinen tilasto, Lastensuojelun sosiaalityön henkilöstömitoitus. THL. SVT-logo

Yhteystiedot

Martta Forsell
puh. 029 524 7974

Tuula Kuoppala
puh. 029 524 7234

Sähköposti: [email protected]