Väkivaltaisen radikalisoitumisen ennaltaehkäisy -verkkokurssi tarjoaa sote-ammattilaiselle perustiedot ilmiöstä

Julkaisuajankohta 25.4.2022

THL on julkaissut Väkivaltaisen radikalisoitumisen ennaltaehkäisy -verkkokurssin. Maksuton verkkokurssi on suunnattu kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä heidän yhteistyötahoilleen.

Verkkokurssi sisältää väkivaltaisen radikalisoitumisen ennaltaehkäisyyn liittyvää perustietoa, minkä lisäksi monipuolinen oppimateriaali auttaa pohtimaan ilmiön herättämiä ajatuksia. Kurssi painottaa teorian soveltamista käytännön työhön, mitä pääsee kokeilemaan erilaisten tapaus- ja pohdintatehtävien avulla.

Hyväksytyn suorituksen jälkeen kurssista saa todistuksen. Kurssin yhteydessä on lisälukemisto, jonka avulla voi perehtyä aiheeseen vielä syvällisemmin.

”Verkkokoulun voi nimestään huolimatta suorittaa myös hybridi-toteutuksena, jolloin työyhteisössä järjestetään lähipäivä. Lähipäivään tarvittavat materiaalit ovat saatavilla verkkokoulusta”, sanoo hankkeen erikoisuunnittelija Saara Takkunen THL:stä.

Verkkokoulua on pilotoitu kahdeksassa kunnassa

Verkkokoulun toteutuksessa on ollut mukana useita alan asiantuntijoita ja tutkijoita. Ennen julkaisua verkkokoulua pilotoitiin kahdeksan yhteistyökunnan kanssa. Pilottivaiheen palautteiden perusteella verkkokurssia kehitettiin palvelemaan kohderyhmän tarpeita entistä paremmin.

”Pilotointiin osallistuneiden sote-ammattilaisten mukaan verkkokoulussa parasta oli sisällön ja oppimateriaalin monipuolisuus. Osallistujat kokivat vuorovaikutuksen ja tehtävien pohtimisen kollegan kanssa tai työyhteisössä mielenkiintoisena ja tärkeänä tekijänä oppimisessa”, kertoo aiheesta koulutusteknologian pro gradu -tutkielman tehnyt Janna Seppälä.

Verkkokoulu on toteutettu osana Väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisy sosiaali- ja terveystoimessa (Radik) -hanketta. Hankkeen tavoitteena on lisätä sote-ammattilaisten tietoa ja tietoisuutta väkivaltaisesta radikalisoitumisesta ja ekstremismistä sekä näiden ennaltaehkäisystä.

Verkkokoulun lisäksi hankkeessa kehitetään arvioinnin tukityökalua tukemaan sote-toimessa tehtävää radikalisoitumisriskin ja yksilöllisen tuen tarpeen arviointia.

Tutustu verkkokouluun:

Väkivaltaisen radikalisoitumisen ennaltaehkäisy -verkkokurssi (vaatii rekisteröitymisen)

Lisätietoja:

Anneli Portman
erityisasiantuntija
THL
p. +358 295 247889 
[email protected]

Pääsivusto Väkivalta verkkokoulutus - thlfi