Rekisteriseloste

Laatimispäivä

25.5.2018

Rekisterinpitäjä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL
Tasa-arvotiedon keskus
PL 30
00271 Helsinki
vaihde 020 610 6000

Yhteyshenkilö

Reetta Siukola

Rekisterin nimi

Väitöskirjatietokanta

Rekisterin käyttötarkoitus

Palveluun on tallennettu pääasiassa 2000-luvulla laadittuja sukupuolten tasa-arvoon tai sukupuolentutkimukseen liittyviä väitöskirjojen ja niiden tekijöiden tietoja.

Rekisterien tietosisältö

Väitöskirjatutkijoiden nimet. 

Tietolähteet

Väitöskirjojen tiedot ja tekijöiden nimet saadaan yliopistojen sivuilta. 

Tietojen luovutukset, tietojen siirto ja tietojen tarkistaminen

Kaikki kerätty tieto on saatavilla verkossa suomeksi. Tietoja ei muutoin myydä eikä luovuteta THL:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisessä muodossa tallennetut tiedot. Tiedot sijaitsevat erillisillä palvelimilla, joihin pääsy on vain nimetyillä käyttäjillä.