Sukupuoli

Tennarit skeittilaudalla

Sukupuolen moninaisuus on tavalla tai toisella osa kaikkia ihmisiä. Yhteiskunnassa sukupuolen moninaisuus tarkoittaa erilaisten sukupuolen kokemusten, ilmaisutapojen ja kehon sukupuolitettujen piirteiden kirjoa. Eri sukupuolta olevien ihmisten välillä ja samaa sukupuolta olevien kesken eroja tuottavat myös muut tekijät kuten ikä, alkuperä ja toimintakyky.

Sukupuoleen ja sukupuolten välisiin suhteisiin liitetään paljon arvoja, odotuksia ja merkityksiä. Joissakin tilanteissa ihmisiin kohdistuu myös syrjintää sukupuolen perusteella.

Sukupuoli-osion sivuilla sukupuolta tarkastellaan useasta eri näkökulmasta ja osio sisältää myös tasa-arvosanaston:

Sukupuoleen ja tasa-arvoon liittyvää tietoa löydät myös muualta sivustosta:

Tasa-arvon tila
Sukupuolten tasa-arvoon liittyviä tilastoja ja tutkimustietoa kuudella eri yhteiskunnan osa-alueella. Osio sisältää tietoa myös sukupuoleen perustuvasta häirinnästä ja syrjinnästä esimerkiksi työelämässä.

Tutkimuslähteitä sukupuolten tasa-arvosta
Tutkimuslähteitä sukupuolesta, syrjinnästä ja tasa-arvosta.

Sukupuolentutkimuksen väitöskirjat
2020-luvulla julkaistuja sukupuolentutkimuksen ja tasa-arvotutkimuksen väitöskirjoja.