Tasa-arvon edistäminen

Ihmisiä keskustelemassa työpaikalla.

Sukupuolten tasa-arvolla tarkoitetaan usein sekä muodollista tasa-arvoa, eli syrjimättömyyttä ja yhtäläisiä oikeuksia ja mahdollisuuksia, että tosiasiallista tasa-arvoa esimerkiksi päätösten lopputulosten suhteen. 

Vaikuttava tasa-arvon edistäminen edellyttää sukupuolinäkökulman huomioimista kaikessa toiminnassa. Tämän lisäksi tosiasiallisen tasa-arvon edistäminen voi vaatia  kohdennettuja toimenpiteitä, kuten tasa-arvohankkeita ja positiivisia erityistoimia.

Tasa-arvon edistäminen -osion sivuilta löydät työkaluja tasa-arvotyön tueksi:

Tietoa sukupuolesta ja tasa-arvosta löydät myös seuraavilta sivuilta:

Sukupuoli
Tietoa sukupuolesta, sukupuolentutkimuksesta sekä syrjinnästä sukupuolen perusteella.

Tasa-arvosanasto
Sukupuoleen ja sukupuolten tasa-arvoon liittyviä termejä ja määritelmiä.

Tasa-arvon tila
Sukupuolten tasa-arvoon liittyviä tilastoja ja tutkimustietoa kuudella eri yhteiskunnan osa-alueella.

Tietolähteitä
Tilastoja, tutkimuslähteitä ja sukupuolten tasa-arvoon liittyviä tutkimushankkeita.