Yhteystiedot

sähköposti: [email protected]
tasa-arvotieto(at)thl.fi

Reetta Siukola
johtava asiantuntija
puh. 029 524 6523

Mia Teräsaho
kehittämispäällikkö
puh. 029 524 7864

Anni Hyvärinen
erikoissuunnittelija
puh. 029 524 7013

Emmi Rantanen
suunnittelija

Postiosoite

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Tasa-arvotiedon keskus
PL 30, 00271 Helsinki

Tasa-arvotiedon keskus

Tasa-arvotietoa ja tietoa sukupuolesta tarvitaan poliittisen päätöksenteon, tasa-arvon edistämisen, tasa-arvopolitiikan seurannan ja arvioinnin sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen tueksi.

THL:ssa toimiva Tasa-arvotiedon keskus on valtakunnallinen tietopalvelu, joka kokoaa ja välittää ajantasaista ja tutkimukseen perustuvaa tietoa sukupuolten tasa-arvosta. Keskus toimii tasa-arvotiedon asiantuntijana, vastaa tasa-arvoon ja sukupuoleen liittyviin tietopyyntöihin ja tekee yhteistyötä sekä kotimaisten että kansainvälisten tasa-arvotoimijoiden kanssa.

Tasa-arvotiedon keskus ylläpitää

 • Sukupuolten tasa-arvo -verkkosivustoa
 • Tasa-arvoasioiden verkostokirjettä
 • Tasa-arvoasioiden tiedotuslistoja
 • Tasa-arvotiedon keskuksen Facebook-tiliä.

Lisäksi Tasa-arvotiedon keskus koordinoi vuosittain valtakunnallisten Tasa-arvopäivien järjestelyjä.
Tasa-arvopäivät

Sukupuolten tasa-arvo -sivusto

Sukupuolten tasa-arvon sivusto tarjoaa ajantasaista tutkimukseen perustuvaa tietoa sukupuolesta ja sukupuolten tasa-arvosta suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Sivuilta löydät esimerkiksi

 • ajankohtaiset tasa-arvotapahtumat
 • tasa-arvoon liittyviä uutisia
 • tietoa sukupuolesta ja sukupuolentutkimuksesta
 • tasa-arvosanaston
 • työkaluja tasa-arvon edistämiseen
 • katsauksen sukupuolten tasa-arvon tilasta eri yhteiskunnan osa-alueilla
 • valtakunnallisen väitöskirjatietokannan ja muita tutkimustietolähteitä.

Anna palautetta sivustosta

Toivomme käyttäjiltä palautetta, ideoita, kysymyksiä ja kehittämisehdotuksia.

Palautelomake