Muistipolkukahvit

Muistipolkukahvit

Tiistai 12.3.2024 klo 14.00 –  15.00

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Jatkamme kansallisen muistipalvelupolku -hankkeen aikana aloitettuja tapaamisia, joissa saamme ja jaamme tietoa hyvinvointialueilla, kunnissa ja järjestöissä meneillään olevista hankkeista.

Pidämme kevään 2024 aikana muistipolkukahvit kahtena tiistaina: 12.3. ja 14.5.2024 klo 14-15. Päivitämme kunkin tapahtuman tiedot teeman varmistuttua. Voit etsiä, ladata tai osallistua tilaisuuksin tässä THL:n kalenterissa olevien tapahtumailmoitusten kautta. Löydät tilaisuudet esimerkiksi kirjoittamalla hakukenttään "Muistipolkukahvit".

Tiistaina 12.3. klo 14-15 esitellään kaksi teemaa

  • Juulia Mourujärvi kertoo Oulun Seudun Muistiyhdistyksen Toivo ja muisti -kehittämishankkeesta, jonka tavoitteena on muistipariskuntien mielen hyvinvoinnin vahvistaminen. Hankkeen yhtenä tuotoksena tulee olemaan Toivoa vahvistava kohtaaminen muistityössä -koulutus muistityön ammattilaisille. Koulutus tehdään yhteistyössä Mielenterveyden keskusliiton kanssa ja koulutus pohjaa MTKL:n Toivo ammattilaisen työvälineenä -koulutussarjaan. Koulutukset käynnistyvät tänä vuonna Helsingissä, Oulussa ja etänä. 
  • Jorge Martín ja Tiina Kuopanportti esittelevät Musiikkitahto-Menetelmää, joka on Kanta-Hämeen Muistiyhdistyksen Oman elämäni sävelet -hankkeessa kehitetty Musiikkitahto-menetelmä™ . Musiikkitahto on ihmisen henkilökohtainen tahdonilmaus siitä, millaista musiikkia hän haluaisi kuulla tai harrastaa tilanteessa, jossa hän ei itse pysty valitsemaan tai tekemään aloitteita musiikkiin liittyvän toiminnon suhteen. 
    Osalle ihmisistä musiikki voi olla esimerkiksi neurologisen sairauden vuoksi yksi harvoista tehokkaista välineistä tunteiden ja muistojen herättämiseen, tavoittamiseen ja sanoittamiseen, kun samalla kuitenkin mahdollisuudet musiikin oma-aloitteiseen käyttöön voivat olla merkittävästi heikentyneet. Musiikkitahto-menetelmä tukee kulttuurillisten oikeuksien toteutumista ja lisää mahdollisuuksia yksilöllisen hoivan ja kuntoutuksen saamiseen. Musiikki ja muisti -koulutukset

Tule kuulemaan lisää!

Tilaisuudet ovat avoimia aiheen parissa työskenteleville. Ne järjestetään Teamsilla ja osallistumislinkki on alla:

Liity tilaisuuteen tästä

Voit ehdottaa seuraaville muistipolkukahveille aihetta, mikäli sinulla on meneillään tai valmistunut hanke tai projekti, josta muistiasioiden parissa työskentelevät henkilöt voisivat olla kiinnostuneita.

Saatat olla kiinnostunut myös FINGER-kehittäjäverkoston kokoontumisista. Kevään 2024 aikana kuulemme FINGER-elintapaohjauksesta ja siihen liittyvistä hyvistä käytännöistä kahtena maanantaina 12.2. ja 29.4.2024 klo 14-16. Teemat löydät tästä THL:n tapahtumakalenterista kirjoittamalla hakusanaksi "FINGER".

Kohderyhmä: ammattilaiset hyvinvointialueilla, kunnissa ja järjestöissä.

Lisätietoja:

Pia Pulkkinen
etunimi.sukunimi (at) thl.fi