Turvallisempien tapahtumien periaatteet THL:ssä

THL toteuttaa strategiaansa kaikessa toiminnassaan, myös tapahtumissa. Yhdenvertaisuuden suunnannäyttäjänä THL haluaa tehdä tapahtumistaan turvallisia ja yhdenvertaisia kaikille osallistujille. Turvallisemmilla tapahtumilla vahvistetaan erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten ja ihmisryhmien osallisuutta.

Turvallisempien tapahtumien periaatteet koskevat THL:n työntekijöitä ja yhteistyökumppaneita sekä tapahtuman esiintyjiä ja osallistujia. Osallistujat hyväksyvät periaatteet ilmoittautumisen yhteydessä.

Periaatteita päivitetään tarpeen mukaan.

Tapahtuman osallistujana

 • Huolehdi osaltasi, että keskustelussa kaikki saavat mahdollisuuden puhua ja tulla kuulluiksi.
 • Yritä käyttää kieltä, joka on ymmärrettävää kaikille osallistujille.
 • Kunnioita toisen kokemusta ja itsemäärittelyä. Älä yleistä omaa kokemustasi muita koskevaksi tai tee oletuksia toisten kokemuksista, elämäntilanteesta tai identiteetistä.
 • Älä häiritse ketään sanallisesti, koskemalla tai tuijottamalla.
 • Älä puhu hyökkäävästi tai käytä henkilöön käyviä puheenvuoroja paikalla olevia tai tilaisuudesta poissaolevia kohtaan.
 • Muuta käytöstäsi, jos toinen sitä pyytää.

Tapahtuman järjestäjänä

Huolehdi, että 

 • tapahtuman suunnittelussa sovelletaan turvallisempien tapahtumien periaatteita mahdollisimman laajasti esimerkiksi järjestämällä tapahtumat esteettömissä tiloissa ja viestimällä tapahtumasta saavutettavasti.
 • tapahtuman esiintyjille kerrotaan periaatteista esimerkiksi puhujakutsun yhteydessä.
 • järjestäjien kesken on sovittu, miten toimitaan tilanteissa, joissa ohjeistusta rikotaan.
 • osallistujille kerrotaan periaatteista ilmoittautumisen yhteydessä.
 • tapahtuman aikana häiriötilanteisiin puututaan asianmukaisesti.
 • tapahtuman jälkeen kerättävässä palautteessa on mahdollisuus kommentoida tapahtuman turvallisuutta ja saavutettavuutta anonyymisti. Myös jälkeenpäin ilmi tulleet tilanteet pyritään selvittämään mahdollisuuksien mukaan.
 • tapahtuman turvallisuuteen liittyvät hyvät käytännöt jaetaan muiden THL:n tapahtumajärjestäjien kesken.

Jos kohtaat häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua THL:n tapahtumassa

 • Pyydä apua tapahtuman järjestäjältä. Järjestäjällä on velvollisuus puuttua periaatteiden vastaiseen käytökseen.
 • Jos voit, puutu huomaamaasi häirintätilanteeseen. Pyydä häiritsijää lopettamaan ja osoita tukesi häirintää kokeneelle.
 • Voit antaa palautetta tapahtuman saavutettavuudesta ja turvallisuudesta tapahtuman järjestäjälle myös jälkikäteen.

Aiheeseen liittyvää