Esitysten saavutettavuus THL:ssä

THL:n tapahtumien esitysmateriaalin tulee olla saavutettavaa, jos se on tarkoitus julkaista THL:n verkkosivuilla tai muissa kanavissamme.

Saavutettavuuden huomioiminen on esityksen tekijän vastuulla.

Emme tarkista esitysten saavutettavuutta THL:ssä. Jos esityksen tekijä ei vahvista, että hänen esityksensä on saavutettava, emme voi julkaista esitystä kanavissamme tapahtuman jälkeen.

Kun teet esitystä THL:n tapahtumaan, noudata ohjetta PowerPoint-esityksen saavutettavuudesta.
Saavutettava PowerPoint (Saavutettavasti.fi)

Huomioi saavutettavuus myös esitystilanteessa

Myös itse esitystilanteessa, oli yleisö fyysisesti läsnä tai etäyhteyksien päässä, on syytä huomioida saavutettavuus.

Kerro esitystilanteessa ääneen esitysdiojesi koko sisältö ja kuvaile esityksen kannalta oleellisten kuvien ja kaavioiden sisältö. Käytä selkeää ja ymmärrettävää yleiskieltä, avaa lyhenteet ja vaikeat termit.