Terveyden edistämisen määrärahan hankehakukahvit: Ikäihmisten ryhmätoiminta

Terveyden edistämisen määrärahan hankehakukahvit: Ikäihmisten ryhmätoiminta

Tiistai 23.4.2024 klo 14.00 –  15.00

THL järjestää virtuaaliset hankehakukahvit ikäihmisten ja omaishoitajien hyvinvointia edistävistä teemoista. Näillä kahveilla teemana on ikäihmisten ryhmätoiminta.

Terveyden edistämisen määrärahaa on tulossa haettavaksi ikäihmisten toimintakykyä ja kotona pärjäämistä sekä omaishoitajia tukeviin hankkeisiin. Yhtenä painopisteenä on iäkkäiden hyvinvoinnin ja terveyden tukeminen lisäämällä ja uudistamalla toimintakykyä tukevaa ryhmämuotoista toimintaa.

Tule hankehakukahveille kysymään THL:n asiantuntijoilta painopisteen tavoitteista ja verkostoitumaan muiden toimijoiden kanssa!

Liity tapahtumaan tästä linkistä (Microsoft Teams)

Lisätietoa 

Lisätietoa tapahtumasta: hytetuki(at)thl.fi