Terveyden edistämisen määrärahan hankehakukahvit: Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille

Terveyden edistämisen määrärahan hankehakukahvit: Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille

Perjantai 26.4.2024 klo 10.00 –  11.00

THL järjestää virtuaaliset hankehakukahvit ikäihmisten ja omaishoitajien hyvinvointia edistävistä teemoista. Näillä kahveilla teemana on ikäihmisten kulttuurihyvinvoinnin vahvistaminen.

Terveyden edistämisen määrärahaa on tulossa haettavaksi ikäihmisten toimintakykyä ja kotona pärjäämistä sekä omaishoitajia tukeviin hankkeisiin. Hakuaika on 13.5.-14.6.2024.

Yhtenä painopisteenä on ikäihmisten elämänlaadun parantaminen, elämän merkityksellisyyden ja mielekkyyden kokemusten vahvistaminen, toimintakyvyn ja osallisuuden parantaminen ja säilyminen sekä ennakoivan toiminnan lisääntyminen ja tehostuminen ottamalla käyttöön ja jatkokehittämällä vaikuttavia kulttuurisisältöjä.

Tule hankehakukahveille kysymään THL:n asiantuntijoilta painopisteen tavoitteista ja verkostoitumaan muiden toimijoiden kanssa!

 

Liity tapahtumaan tästä linkistä (Microsoft Teams)

 

Lisätietoa 

Lisätietoa tapahtumasta: hytetuki(at)thl.fi