Terveyden edistämisen määrärahan hankehakukahvit: Omaishoitajien hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja terveyden edistäminen

Terveyden edistämisen määrärahan hankehakukahvit: Omaishoitajien hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja terveyden edistäminen

Perjantai 3.5.2024 klo 9.00 –  10.00

THL järjestää virtuaaliset hankehakukahvit ikäihmisten ja omaishoitajien hyvinvointia edistävistä teemoista. Näillä kahveilla teemana on omaishoitajien tukeminen.

Terveyden edistämisen määrärahaa on tulossa haettavaksi ikäihmisten toimintakykyä ja kotona pärjäämistä sekä omaishoitajia tukeviin hankkeisiin.

Omaishoitajien painopisteissä edistetään omaishoitajan terveyttä, vahvistetaan voimavaroja ja jaksamista, ja kehitetään ja otetaan käyttöön toimintamalli, jossa tunnistetaan ja tuetaan niitä omaishoitajia, jotka ovat jääneet tavanomaisen tuen tai toiminnan ulkopuolelle tai tuki on ollut tarpeisiin nähden riittämätöntä. 

Tule hankehakukahveille kysymään THL:n asiantuntijoilta omaishoitajien painopisteiden tavoitteista ja verkostoitumaan muiden toimijoiden kanssa!

Liity tapahtumaan tästä linkistä (Microsoft Teams)

Lisätietoa

Lisätietoa tapahtumasta: hytetuki(at)thl.fi