Lastensuojelun käsikirja on tarkoitettu alan ammattilaisille kehittämisen ja asiakastyön tueksi.

Muualla verkossa

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa lastensuojelun lainsäädännön valmistelusta sekä yleisestä ohjauksesta.
Oikeusasiamies valvoo lasten oikeuksia. Lapsi tai nuorikin voi tehdä kantelun.
Sivustolla annetaan yleisluonteista tietoa lastensuojelusta usealla eri kielellä.
Lapsenoikeudet.fi on lapsen oikeuksiin liittyvää tietoa kokoava sivusto.

Ajankohtaista

Materiaaleja tilanteen käsittelyn tueksi lasten ja nuorten kanssa.