Lastensuojelun käsikirja on tarkoitettu alan ammattilaisille kehittämisen ja asiakastyön tueksi.

Muualla verkossa

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa lastensuojelun lainsäädännön valmistelusta sekä yleisestä ohjauksesta.
Oikeusasiamies valvoo lasten oikeuksia. Lapsi tai nuorikin voi tehdä kantelun.
Sivustolla annetaan yleisluonteista tietoa lastensuojelusta usealla eri kielellä.
Lapsenoikeudet.fi on lapsen oikeuksiin liittyvää tietoa kokoava sivusto.

Aiheinfo

Lastensuojelun käsikirja on tarkoitettu lastensuojelutyön tueksi ja tukemaan lastensuojelulain toimeenpanoa.
THL pitää tärkeänä, että lastensuojelutyön käytännöt ja työprosessit ovat valtakunnallisesti yhtenäisiä ja että lapsen ja perheen osallisuus toteutuu palveluissa.
THL tutkii ja kehittää lastensuojelutyötä ja sen käytäntöjä sekä julkaisee vuosittain valtakunnalliset lastensuojelutilastot.