Rådgivning för hälso- och sjukvårdspersonal

 

illustrationNedan finns rådgivningstjänster som är riktade till hälso- och sjukvårdspersonalen och som gäller resehälsa och smittsamma sjukdomar.

Privatpersoner får hälsoinformation på hälsovårdscentralen i den egna kommunen, hos företagshälsovården eller på privata läkarstationer.

Vaccinations- och hälsorådgivning inför resor för hälso- och sjukvårdspersonal
Rådgivning för hälso- och sjukvårdspersonal.

Konsultation av smittskyddsläkaren
Rådgivning i frågor som gäller bekämpning, övervakning och behandling av infektionssjukdomar.

Rättsmedicin
En nationell konsultationstelefon avsedd för polisen och hälsovårdens yrkespersonal i frågor som gäller utredning av dödsorsak står till förfogande vardagar kl. 8–16 på numret 029 524 6074.