Katja Wikström

Katja Wikström

Virkanimike: Erikoistutkija
Puh: 029 524 8181
Sähköposti: [email protected]

Olen kiinnostunut tyypin 2 diabeteksen, sen riskitekijöiden ja lisäsairauksien välisistä yhteyksistä sekä erityisesti tyypin 2 diabeteksen ehkäisytoimenpiteistä, joilla samanaikaisesti pyritään kaventamaan väestöryhmien välisiä terveyseroja. 

Aloitin työni Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella suomalaisen DPS-tutkimuksen (Diabetes Prevention Study) tutkimusassistenttina, minkä jälkeen olen työskennellyt tutkijana niin kansallisissa kuin kansainvälisissäkin tyypin 2 diabeteksen ja muiden kroonisten kansansairauksien ehkäisyyn tähtäävissä tutkimuskonsortioissa. Olen mukana tutkimusryhmässä, jossa on mm. kehitetty Stop Diabetes – toimintamalliin pohjautuva elintapainterventio somaliväestölle sekä selvitetään mallin soveltuvuutta kohderyhmälle ja sen laajemman käyttöönoton mahdollisuuksia. 

Viime aikoina tutkimustyöni on laajentunut tarkastelemaan myös tyypin 2 diabetesta sairastavien henkilöiden hoidon toteutumista ja hoidon laatua yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston tutkijoiden sekä Pohjois-Karjalan Siun soten kliinisten ammattilaisten kanssa. 

Asiantuntemus

 • tyypin 2 diabetes ja sen riskitekijät
 • tyypin 2 diabeteksen ehkäisy, elintapainterventiot
 • väestöryhmien väliset terveyserot

Päätehtävät

 • Erikoistutkija
 • Tyypin 2 diabeteksen riskitekijöihin ja ehkäisyyn liittyvä tutkimus- ja asiantuntijatyö
 • MONET - THL:n monikulttuurisuuden asiantuntijaryhmän jäsen

Koulutus

 • 2018, Filosofian tohtori (kansanterveystiede), Helsingin yliopisto
 • 2003, Elintarviketieteiden maisteri (ravitsemustiede), Helsingin yliopisto
 • 1999, Terveydenhoitaja, Helsingin sairaanhoito-opisto

Työkokemus

 • 2018-, Erikoistutkija, THL
 • 2018-, Tutkimuskoordinaattori, Itä-Suomen yliopisto
 • 2008–2018, Tutkija, THL
 • 2002–2008, Tutkimusassistentti/tutkija, Kansanterveyslaitos

Käynnissä olevat projektit

Julkaisut  

Väitöskirja 

Wikström Katja (2018). Socioeconomic Differences in the Development and Prevention of Type 2 Diabetes : Focus on Education and Lifestyle. Helsinki: Unigrafia. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4224-5

Julkaisut PubMedissä ja Julkarissa:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=wikstr%C3%B6m+Katja
https://www.julkari.fi/browse?type=author&value=Wikstr%C3%B6m%2C+Katja

Lisätietoja verkossa

Twitter @KatjaWikström