Hyvinvointivaikuttajat

Hyvinvointivaikuttajat-osasto

  • seuraa väestöryhmittäin väestön terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä ja ennakoi tulevaa kehitystä. Osasto tutkii terveyteen, hyvinvointiin ja toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä, kehittää interventioita sairauksien ja toimintakyvyn vajeiden ehkäisyyn ja arvioi niiden vaikuttavuutta.
  • edistää väestön terveyttä, sosiaalista ja psyykkistä hyvinvointia ja turvallisuutta tarjoamalla tietoa ja asiantuntijuutta päätöksentekijöille ja ammattilaisille valtakunnallisesti ja alueellisesti. Osasto tutkii ja tukee väestöryhmien yhdenvertaisuutta ja osallisuutta ja kehittää niitä tukevia menetelmiä ja palveluja. Osasto seuraa ja arvioi kansallisten politiikkojen ja ohjelmien vaikuttavuutta ja tukee niiden toimeenpanoa.
  • tutkii ja arvioi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän toimivuutta, vaikuttavuutta ja kustannuksia sekä väestön palvelutarpeita. Osasto tukee sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän ja sosiaaliturvan kehittämistä ja yhteensovittamista huomioiden erityisryhmät ja palvelut eri ikävaiheissa. Osasto tukee sote-palvelujen järjestäjiä ja kuntia palvelujen kehittämisessä tarjoamalla asiantuntijuutta ja tietopohjaa alueellisen ja kansallisen suunnittelun, päätöksenteon sekä vertaiskehittämisen tueksi.

Yhteystiedot

Anu Muuri | Asiantuntemus
osaston johtaja (vt.), kehittämisjohtaja
puh. 029 524 7372
sähköposti: anu.muuri(at)thl.fi

Päivi Tapiovaara
kehittämispäällikkö
puh. 029 524 7427
sähköposti: paivi.tapiovaara(at)thl.fi

Hanna Tolonen | Asiantuntemus
tutkimusohjelmajohtaja 
puh. 029 524 8638
sähköposti: hanna.tolonen(at)thl.fi

Tuukka Tammi | Asiantuntemus (englanniksi)
tutkimusohjelmajohtaja
puh. 029 524 8717
sähköposti: tuukka.tammi(at)thl.fi

Postiosoite
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Hyvinvointivaikuttajat-osasto
PL 30
00271 Helsinki

Osaston yksiköt