Väestönterveys

Väestönterveysyksikkö seuraa ja ennakoi väestön terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia, tutkii näihin vaikuttavia tekijöitä ja syitä sekä kehittää kansanterveysongelmien riskinarvioinnin, terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn menetelmiä.

Yksikkö

 • arvioi ja ennakoi väestön terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin kehitystä väestön eri osaryhmät huomioiden
 • kehittää väestötutkimuksen menetelmiä ja koordinoi FinTerveys ja FinSote (sis. terveys, toimintakyky, hyvinvointi, elämänlaatu, elintavat, palvelutarve, palvelujärjestelmä) -väestötutkimuksia
 • seuraa väestön ja sen osaryhmien ravitsemustottumuksia, ruoankäyttöä ja ravitsemustilaa (ml. FinRavinto)
 • tutkii kroonisiin sairauksiin, hyvinvointiin ja toimintarajoitteisiin vaikuttavia tekijöitä elämänkaaren eri vaiheissa
 • kehittää sairauksien ja terveysongelmien riskintunnistusmenetelmiä
 • selvittää mahdollisuuksia ehkäistä kansantauteja (mm. sydän- ja verisuonitaudit, muistisairaudet, tyypin 2 diabetes) ja toimintarajoitteita
 • hyödyntää genomiikkaa ja muuta omiikkaa kansantautien ja toimintarajoitteiden etiologian ja riskitekijöiden tutkimuksessa. 
 • tukee Genomikeskuksen valmistelua.
 • kehittää, toteuttaa ja arvioi yksilöiden ja väestön terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia edistäviä interventioita
 • arvioi uusien tekniikoiden mukanaan tuomien sovellusten hyödyntämistä lääketieteessä ja preventiossa

Yksikköön kuuluvat tiimit

 • Arviointi 
 • Seuranta
 • Kansantautien tutkimus
 • Interventiot

Yhteystiedot

Markku Peltonen
yksikönpäällikkö
puh. 029 524 8477
sähköposti: [email protected]

Postiosoite
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Väestönterveysyksikkö
PL 30
00271 Helsinki