Kansainväliset asiat -tiimi

Tiimin tehtävät
Twinning- ja TAIEX-yhteistyö sekä kehitysyhteistyön instrumentti IKI
Osaaminen
Henkilöstö
Yhteystiedot

Tiimin tehtävät

Suomella on kansainvälisesti hyvä maine sosiaali- ja terveysalalla, ja suomalainen osaaminen on toivottua ja haluttua maailmalla. Tiimimme tavoitteena onkin edistää THL:n kansainvälistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä. 

Asiantuntijatyö THL:ssä on korkeatasoista, ja pyrimme aktiivisesti tekemään laitoksen osaamisesta entistä tunnetumpaa. Onhan THL:n visiona olla maailman vaikuttavin terveys- ja hyvinvointialan tutkimuslaitos. 

Tuomme lisäksi alan kansainvälistä toimintaa laitoksen tietoon. 

Tehtäviimme kuuluvat muun muassa kansainvälisen toiminnan tukeminen THL:ssä ja kansainvälisten asioiden asiantuntijana toimiminen. Osallistumme THL:n kansainväliseen toimintaan myös toteuttamalla kehittämishankkeita. Tähän mennessä kokemusta on kertynyt yli 55 eri kohdemaassa 250 hankkeen ja toimeksiannon verran. 

Keskeisiä työtehtäviä ovat lisäksi ministeriöiden tukeminen toimialan kansainvälisessä yhteistyössä ja laitoksen kansainvälisten vierailujen organisoiminen.

Twinning- ja TAIEX-yhteistyö sekä instituutioiden välisen kehitysyhteistyön instrumentti IKI

THL on Euroopan komission valtuuttama julkinen toimija (Mandated body), joka voi osallistua EU:n tukemien maiden hallinnon ja lainsäädännön kehittämiseen omalla toimialallaan. Tätä kehittämistyötä toteutetaan Euroopan komission Twinning-ohjelman ja TAIEX-yhteistyön avulla. Twinning-hankkeet tukevat hallinnon ja lainsäädännön kehittämistä maissa, jotka ovat EU:n laajentumis- ja naapuruuspolitiikan piirissä. TAIEX taas on EU:n rahoittama ja Euroopan komission koordinoima lyhytaikaisen teknisen tuen ohjelma.

THL tekee yhteistyötä myös kehittyvien maiden julkisen sektorin kanssa. Ulkoministeriö rahoittaa tätä valtion toimijoiden yhteistyötä niin kutsutulla instituutioiden välisen kehitysyhteistyön instrumentilla (IKI).

Osaaminen

Tiimi on sosiaali- ja terveysalan kansainvälisen yhteistyön pitkäaikainen osaaja. Sen ydinalueita ovat muun muassa

 • globaali terveys-, kehitys- ja sosiaalipolitiikka
 • kehittämishankkeiden identifiointi, suunnittelu, toteutus, arviointi, johtaminen ja hallinnointi
 • kansainvälisten rahoitusmekanismien ja rahoittajien tuntemus
 • julkisen hallinnon kehittäminen
 • monipuolinen maakokemus sekä kulttuuri- ja kieliosaaminen.

Esimerkkejä aiemmista ja nykyisistä hankkeista ja yhteistyöstä

 • Georgia: Twinning-hanke, joka tukee terveysvaikutusten arviointia Georgiassa (Support in Implementation of Health Impact Assessment Practice in Georgia)
 • Ukraina: kansanterveystoimien vahvistamiseen tähtäävä hanke (Support to Ukraine for Developing a Modern Public Health System)
 • SHARP JA: EU:n yhteistoimintahanke, jolla vahvistetaan kansainvälisen terveyssäännöstön toimeenpanoa ja varaudutaan terveysuhkiin (Joint Action on Strengthened International Health Regulations and Preparedness in the EU)
 • Barentsin euroarktisen neuvoston sosiaali- ja terveystyöryhmän (WGHS) toiminnan tukeminen ja sen alaisuudessa toteutettavan Barentsin hiv- ja tuberkuloosiohjelman koordinointi
 • Barentsin alue: Ulkoministeriön IBA-hanke, joka tähtää yhteistyön vahvistamiseen lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemisessa Barentsin alueella
 • Pohjoisen ulottuvuuden sosiaali- ja terveyskumppanuuden (NDPHS) -asiantuntijaryhmän koordinaatio (HIV, tuberkuloosi ja liitännäisinfektiot) 
 • Suomi, Ruotsi, Norja, Islanti, Tanska, Viro, Latvia ja Liettua: Pohjoismaiden ministerineuvoston Suomen puheenjohtajuuskauden hanke ”Maailman sujuvinta maiden välistä arkea ja liikkuvuutta digitalisaation avulla” 
 • Sambia: Sambian eläketurvalaitoksen ja THL:n kumppanuushanke sosiaaliturvan laajentamiseksi epävirallisen ja maataloussektorin työntekijöille Sambiassa

Henkilöstö

Asiantuntemussviut ovat englanniksi. 

Paula Tanhuanpää | asiantuntemus
Tiimipäällikkö

Maarit Ala-Mononen
Kansainvälisten vierailujen koordinaattori

Outi Karvonen | asiantuntemus 
Kehittämispäällikkö

Minna Partanen | asiantuntemus 
Kehittämispäällikkö

Juha Rumpunen | asiantuntemus 
Kehittämispäällikkö

Raija Sillanpää | asiantuntemus 
Projektikoordinaattori

Minna Sinkkonen | asiantuntemus 
Kehittämispäällikkö

Dmitry Titkov | asiantuntemus
Projektipäällikkö

Johanna Toivonen | asiantuntemus 
Projektikoordinaattori

Sirje Vaittinen | asiantuntemus 
Projektikoordinaattori

Yhteystiedot

Paula Tanhuanpää
Tiimipäällikkö
Puh. 029 524 8183
Sähköposti: [email protected] 

Postiosoite:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Kansainväliset asiat -tiimi
PL 30
00271 Helsinki
international(at)thl.fi