Ympäristöterveys

Ympäristöterveysyksikkö 

  • tuottaa ja jalostaa tietoa väestön altistumisesta erilaisille ympäristötekijöille
  • arvioi ja tutkii ympäristötekijöiden aiheuttamia riskejä ja hyötyjä ihmisten terveydelle
  • toimii vertailulaboratoriona tiettyjen kemiallisten ja asumisterveyteen liittyvien mikrobiologisten menetelmien osalta.

Yksikön toiminnan painopisteet liittyvät ilmastonmuutokseen, kaupungistumiseen, valmiuteen ja varautumiseen sekä terveysvaikutusten seurantaan. Näiden painopisteiden sisällä toiminta keskittyy seuraaviin aihealueisiin:

  • sisäympäristön laatu
  • asuinympäristön mikrobiomi
  • kemialliset riskit
  • yhdyskuntailman saasteet (esim. liikenne ja puunpoltto)
  • ympäristömelu
  • ilmastonmuutoksen vaikutus terveyteen
  • kaupunkiympäristön terveellisyys

Yhteystiedot

Anne Hyvärinen
yksikönpäällikkö, tutkimusprofessori
puh. 029 524 6364
sähköposti: [email protected]

Kirsi Korhonen
yksikön assistentti, suunnittelija
puh. 029 524 6363
sähköposti: [email protected]

Postiosoite
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Ympäristöterveysyksikkö
PL 95
70701 Kuopio

Tietoa testauslaboratoriosta

FINAS ja ILAC MRA akkreditointitunnukset.

THL:n akkreditoitu pätevyysalue

Yksikkö on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T077. Yksikkö on akkreditoitunut standardin SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 mukaisesti ja sen pätevyysalue on nähtävissä FINAS:n verkkosivuilla.