Jutta Järvelin

Nimi: Jutta Järvelin
Virkanimike: Ylilääkäri, tiimipäällikkö
Puh: 029 524 7254
Sähköposti: [email protected]

Asiantuntemus

 • Hoitoilmoitusrekisteri
 • Rekisteritutkimus
 • Terveyspalvelut
 • Terveystaloustiede

Päätehtävät

 • Terveydenhuollon Tieto ja tiedonhallinta -tiimin tiimipäällikkö
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisterikokonaisuuden johtaminen, kehittäminen ja koordinointi

Koulutus

 • 1992 Lääketieteen lisensiaatti, Tampereen yliopisto
 • 1999 Master of Science (Health Economics), Yorkin yliopisto, Englanti
 • 2012 Lääketieteen tohtori, Helsingin yliopisto
 • 2015 Terveydenhuollon erikoislääkäri, Helsingin yliopisto
 • 2020 Johtamisen erikoisammattitutkinto

Kielitaito

 • Suomi
 • Ruotsi
 • Englanti
 • Saksa
 • Ranska

Edustukset

 • THL:n implanttirekisterin asiantuntijaryhmän jäsen
 • Perusterveydenhuollon laatu ja vaikuttavuus -asiantuntijaryhmän jäsen
 • Syöpärekisterin johtoryhmän varajäsen
 • Näkövammarekisterin johtoryhmän varajäsen
 • OECD:n Health Care Quality and Outcomes -työryhmän jäsen

Julkaisuja

Tieteelliset artikkelit

 • Pasternack, Camilla ym. (2019) Risk of fractures in dermatitis herpetiformis and coeliac disease: a register-based study. Scandinavian Journal of Gastroenterology 54(7), 843-8.
 • Järvelin, Jutta ym. (2019) Comparison of health care costs between claimants and non-claimants in the no-fault compensation system of Finland. Journal of Patient Safety 15(2), 121-7.
 • Helle, Emmi ym. (2016) Morbidity and Health Care Costs After Early Term Birth. Paediatric and Perinatal Epidemiology 30(6), 533-40.  
 • Manderbacka, Kristiina ym. (2015) National and regional trends in equity within specialized health care in Finland in 2002-2010. Scandinavian Journal of Public Health (5):514-7.
 • Peltola, Mikko, Järvelin Jutta (2014) Association between household income and the outcome of arthroplasty: a register-based study of total hip and knee replacements. Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery 134(12), 1767-74.
 • Järvelin, Jutta, Häkkinen Unto (2012) Can patient injury claims be utilised as a quality indicator? Health Policy 104(2), 155-62.
 • Järvelin, Jutta ym. (2012) Factors predisposing to claims and compensations for patient injuries following total hip and knee arthroplasty. Acta Orthopaedica 83(2), 190-6.
 • Järvelin, Jutta ym. (2009) Patient and hospital characteristics associated with claims and compensations for patient injuries in coronary artery bypass grafting in Finland. Journal of Health Services Research and Policy 14(3), 150-5.
 • Häkkinen Unto, Järvelin Jutta (2004) Developing the formula for state subsidies for health care in Finland. Scandinavian Journal of Public Health 32(1), 30-9.
   

Lehtiartikkelit

 • Järvelin, Jutta ym. (2019) Kohti luotettavaa syövän hoitoonpääsyn seurantaa - Hoitoilmoitusrekisterin ja syöpärekisterin diagnoositietojen vertailu. Suomen Lääkärilehti 45/2019, 2581-8.
 • Rosenvall, Ari ym. (2015) Neljän vuoden seurantatutkimus helsinkiläisistä ja espoolaisista muistisairaista - Palvelujen käyttö, pitkäaikaishoito ja kuolleisuus. Suomen Lääkärilehti 37/2015, 2332-9.
 • Järvelin, Jutta ym. (2015) Hoitoon yksityiselle vai julkiselle sektorille? Alle 7-vuotiaiden lääkärissäkäynnit pääkaupunkiseudulla. Suomen Lääkärilehti 47/2015, 3199-206.
 • Järvelin, Jutta ym. (2010) Potilasturvallisuuden kustannukset. Suomen Lääkärilehti 12/2010, 1123-7.
 • Mikkola, Hennamari ym. (2005) Ortopediset leikkaukset Suomessa 1987-2002 - Leikkausmäärien alueelliset erot, jonotusajat ja keskittyminen. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 8/2005, 861-71.
 • Järvelin, Jutta ym. (2005) Terveystili terveydenhuollon rahoituksessa. Kansantaloudellinen aikakauskirja 4/2005, 458-68.
 • Klavus, Jan ym. (2005) Sairausvakuutus terveydenhuollon rahoitusmuotona. Kansantaloudellinen aikakauskirja 3/2005, 314-27
 • Klavus, Jan ym. (2004) Asiakasmaksut terveydenhuollon rahoituksessa. Kansantaloudellinen aikakauskirja 4/2004, 440-56.