Tiedonvälittäjät

Tiedonvälittäjät-osasto ohjaa ja kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaa ja tietotuotantoa, edistää tietovarantojen monipuolista hyödyntämistä ja yhteentoimivuutta sekä vastaa THL Biopankin toiminnasta.

Osasto

  • ohjaa ja kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaa, tietoarkkitehtuuria, tietojärjestelmäpalveluja ja tietotuotantoa 
  • toimii tilastoviranomaisena ja vastaa THL:n valtakunnallisista henkilörekistereistä
  • vastaa THL Biopankista ja hallinnoi lukuisia korkealaatuisia näyte- ja tietoaineistoja
  • edistää tietovarantojen yhteentoimivuutta ja monipuolista hyödyntämistä.

Yhteystiedot

Sirpa Soini
osaston johtaja
puh. 029 524 6170
sähköposti: [email protected]

Sari Ikonen
johdon assistentti
puh. 029 524 8041
sähköposti [email protected]

Postiosoite
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Tiedonvälittäjät-osasto
PL 30
00271 Helsinki

Osaston yksiköt

Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla -sivusto
Tieto oikeassa paikassa, oikeaan aikaan. Sinun luvallasi.

Tilastot
THL tuottaa sosiaali- ja terveysalan tilastoja päätöksenteon, kehittämisen ja tutkimuksen tueksi. 

Avoindata.fi
Palvelusta löytyy julkisen hallinnon avointa dataa, yhteentoimivuutta edistäviä työkaluja ja ohjeita.