Tieto ja tiedonhallinnan ohjaus

Ohjaamme, tuemme ja kehitämme sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaa, tietojärjestelmäpalveluja ja tietotuotantoa yhdessä kumppaniemme ja sidosryhmiemme kanssa.

Yksikkö:

  • kehittää ja ylläpitää sosiaali- ja  terveydenhuollon yhteentoimivuutta varmistavia asiakastietoja ja toiminnallisia vaatimuksia,
  • tuottaa THL:n keskeiset rekisteri- ja tilastoaineistot, 
  • vastaa tilastoviranomaistoiminnasta ja sen kehittämisestä THL:ssa, 
  • ohjaa ja tukee palvelun antajia, Kanta-palvelujen kehittämistä ja tietojärjestelmätoteutuksia tiedonhallintaan liittyvillä suunnitelmilla, ohjeilla, määrityksillä ja määräyksillä sekä
  • tekee kansallista ja kansainvälistä tilasto- ja standardointiyhteistyötä.

Yksikköön kuuluvat tiimit

  • Sote-tiedonhallinta ja ohjaus
  • Sote-tieto ja koordinointi
  • Terveydenhuollon tieto ja tiedonhallinta
  • Sosiaalihuollon tieto ja tiedonhallinta

Yhteystiedot

Jarmo Kärki
yksikönpäällikkö
puh. 029 524 7341
sähköposti: [email protected]

Postiosoite
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Tieto ja tiedonhallinnan ohjaus -yksikkö
PL 30
00271 Helsinki