Ohjeet

Tällä sivulla

Tiedonkeruun ohjeistus

Tiedonkeruun ohjeistus on koottu oppaaseen
Huumehoidon Pompidou-tiedonkeruu - Määrittelyt ja ohjeistus vuodesta 2014 alkaen. THL 16/2013.

Tietosisältöä on päivitetty 1.1.2021: 

 • Buprenorfiini-injektioneste (Buvidal) lisättiin korvaushoitolääkkeeksi.
 • Päihdeluokitusta päivitettiin bentsodiatsepiinien ja epilepsialääkkeiden osalta.
  Päivitetty päihdeluokitus

Netti-Pompidou

Netti-Pompidou-lomake on päihdepalveluiden yksiköiden käytössä THL:n antamilla tunnuksilla. Palvelu on maksuton.

Netti-Pompidou -sovelluksen saavutettavuusseloste 

Siirry Netti-Pompidou-sovellukseen

Netti-Pompidoun käyttö

Netti-Pompidoun käyttöohjeet

Kirjautuminen

 • Netti-Pompidoun käyttö vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan. Yksiköt saavat tunnukset järjestelmään THL:stä tiedonkeruuseen ilmoittautumisen yhteydessä sähköpostiinsa.
 • Netti-Pompidoun käyttäjä saa käyttäjätunnuksen ja salasanan sähköpostiinsa, kun yksikkö on ilmoittautunut tiedonkeruuseen.
 • Kun käyttäjä kirjautuu Netti-Pompidouhun ensimmäistä kertaa, järjestelmä vaatii vaihtamaan salasanan ja syöttämään myös ns. järjestelmäsalasanan, joka on lähetetty yksikön pääkäyttäjälle.
 • Jokaisen käyttäjän tulee käyttää vahvaa, ainutlaatuista salasanaa Netti-Pompidouhun kirjautumiseen ja säilyttää sitä turvallisesti esim. salasanojen hallintaohjelmassa.

Tietojen syöttäminen

 • Asiakkaan tietojen syöttö aloitetaan "Lisää uusi lomake" -painikkeesta.
 • Lomake on jaettu Netti-Pompidoussa eri välilehdille. Jokaisella välilehdellä on oma "Tallenna"-nappinsa, joka tallentaa jo syötetyt tiedot ns. keskeneräiseksi lomakkeeksi.
 • Tallennuksen jälkeen lomakkeen täyttämisen voi keskeyttää.
 • Lomake haetaan uudelleen esiin "Jatka keskeneräistä" -painikkeesta. Lomaketta voi hakea omalla käyttäjätunnuksella tai asiakkaan päällekkäistapaustunnisteella.
 • Valitulla hakuehdolla löytyneet tiedot ilmaantuvat hakutulostaulukkoon ja etsitty lomake saadaan muokattavaksi "Päivitä"-linkkiä painamalla.
 • Kun lomake on valmis, viimeisellä välilehdellä tallennetaan lomake THL:n tietokantaan.
 • Valmis lomake on mahdollista tulostaa ja liittää osaksi paperista potilasasiakirjaa "Hae lomake" ja "Päivitä" -näkymistä.

Edellisen vuoden lomakkeen kopioiminen uuden pohjaksi

 • Asiakkaan edellisen vuoden lomake voidaan kopioida uuden lomakkeen pohjaksi valitsemalla Netti-Pompidoun etusivun vasemmasta valikosta "Hae lomake" ja edelleen "Kopioi". Asiakkaan tietojen ajantasaisuuden tarkistaminen on tällöinkin tärkeää.

Pääkäyttäjän tehtävät

Kullekin yksikölle nimetään pääkäyttäjä, jolla on oikeus luoda uusia peruskäyttäjiä omaan organisaatioonsa. Pääkäyttäjältä ei vaadita erityistä tietoteknistä osaamista. Pääkäyttäjän on hyvä olla henkilö, joka itsekin täyttää lomakkeita.

 • Pääkäyttäjä vie järjestelmään oman yksikkönsä lomakkeita täyttävien työntekijöiden nimet ja sähköpostiosoitteet. Järjestelmä lähettää näille ns. peruskäyttäjille salasanan.
 • Yksikön pääkäyttäjä pitää hallussaan ns. järjestelmäsalasanaa. Kun peruskäyttäjä kirjautuu Netti-Pompidouhun ensimmäistä kertaa, vaatii järjestelmä vaihtamaan salasanan. Samalla pitää syöttää ns. järjestelmäsalasana, joka on lähetetty pääkäyttäjälle.
 • Käyttäjät voivat päivittää omia perustietojansa, mutta eivät voi muuttaa organisaatiotietoja.
 • Pääkäyttäjä voi sulkea oman yksikkönsä peruskäyttäjien tilejä, jolloin sisäänkirjautuminen ei enää onnistu. Tämä on tärkeää, mikäli työntekijä vaihtaa työpaikkaa.

Paperinen lomake

Paperimuotoiseen tiedonkeruuseen osallistuvat yksiköt tarvitsevat kalenterivuoden aikana yhden lomakkeen kutakin yksikössä huumehoitoa saavaa henkilöä kohden. Jäljentäviä lomakkeita tilataan maksutta THL:stä.

Täytetyt lomakkeet lähetetään kirjattuna kirjeenä THL:ään tammikuussa ja heinäkuussa yhdessä Aineiston palautuslomakkeen kanssa.
Aineiston palautuslomake

Tutustu paperilomakkeeseen tiedonkeruusta julkaistun oppaan lopussa

Tietosuoja

Huumehoidon ja -kuntoutuksen tiedonkeruussa yksikköön kertyvää tietoa tulee käsitellä kuin mitä tahansa henkilörekisteriin kertyvää tietoa. Samat henkilörekisteriä koskevat tietosuojasäännökset koskevat sekä paperilomakkeita että sähköisesti kerättäviä tietoja.

Yksiköiden omaan käyttöön jäävät paperiset, valkoiset lomakeosiot sisältävät asiakkaan tunnistamisen mahdollistavia henkilötietoja eli nimen, henkilötunnuksen ja kotikunnan. Lomaketta tulee käsitellä kuin mitä tahansa potilasasiakirjaa.

Netti-Pompidou ja THL:ään toimitettavat vihreät paperilomakeosiot eivät sisällä asiakkaan suoran tunnistamisen mahdollistavia henkilötietoja. Tietosuojasta huolehtiminen on kuitenkin tärkeää, koska kerättävä tieto on arkaluonteista ja salassa pidettävää.

Netti-Pompidou käyttää salattua tietoliikenneyhteyttä (HTTPS-protokollaa), jolloin tiedot www-palvelimen ja käyttäjän www-selaimen välillä kulkevat salattuina. Yksikön tulee huolehtia siitä, että ainoastaan tiedonkeruuta tekevillä henkilöillä on käyttöoikeus Netti-Pompidouhun. THL voi määrätä pakotetun salasanan vaihdon tarvittaessa. 

Muualla verkossa

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Lisätietoa tietosuojasta