Huumehoidon ja -kuntoutuksen tiedonkeruu

THL kerää vuosittain tietoja päihdehoidon ja -kuntoutuksen asiakkaista, joilla on huumeiden käyttöä tai lääkkeiden päihdekäyttöä.

Aikataulu

Edellisen vuoden asiakkaiden osalta tietoja voi toimittaa 31.3 asti.

Tietojen toimittaminen

Tietojen toimittaminen edellyttää ilmoittautumisen tiedonkeruuseen. Ilmoittautumisen yhteydessä sovitaan tietojen toimittamisen tavasta: 

Tietosisältö

Huumehoidon Pompidou-tiedonkeruu - Määrittelyt ja ohjeistus vuodesta 2014 alkaen. THL 16/2013.

Tietosisältöä on päivitetty 1.1.2021: 

  • Buprenorfiini-injektioneste (Buvidal) lisättiin korvaushoitolääkkeeksi.
  • Päihdeluokitusta päivitettiin bentsodiatsepiinien ja epilepsialääkkeiden osalta.
    Päivitetty päihdeluokitus

Tilaston kotisivu

Huumehoidon ja -kuntoutuksen asiakkaat

Yhteystiedot

Leena Kovanen
puh. 029 524 7235

sähköposti: huumehoito(at)thl.fi

THL / Huumehoidon ja -kuntoutuksen tiedonkeruu
PL 30, 00271 Helsinki

Osallistu tiedonkeruuseen!

Muualla verkossa

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)
Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus

Päihdelinkki
A-klinikkasäätiön tietoja päihteistä ja riippuvuuksista