Ilmoittautuminen

Huumehoidon ja -kuntoutuksen yksiköt toivotaan laajasti mukaan tiedonkeruuseen.

THL kannustaa kaikkia huumeiden käyttäjille päihdehoitoa tai -kuntoutusta antavia yksiköitä osallistumaan tiedonkeruuseen, jotta sen välittämä kuva huumeiden käytöstä ja tarjottavasta hoidosta ja kuntoutuksesta on mahdollisimman monipuolinen. Pyydämme uusia yksiköitä ottamaan yhteyttä, jotta saamme yhteystietonne ja voimme sopia tietojen toimittamisen tavasta.

Huumehoidon ja -kuntoutuksen tiedonkeruu

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kerää vuosittain tietoja päihdehoidon ja -kuntoutuksen asiakkaista, joilla on

 • huumeiden käyttöä tai
 • lääkkeiden päihdekäyttöä.

Huumehoidon ja -kuntoutuksen tiedonkeruun avulla saadaan ajantasaista ja luotettavaa tietoa huumeiden ongelmakäytöstä, huumehaitoista ja huumehoidosta ja -kuntoutuksesta.

Osallistuminen tiedonkeruuseen

Tiedonkeruuseen voivat osallistua kaikki päihdehoitoa ja -kuntoutusta antavat sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköt, kuten

 • päihdeklinikat
 • päihdehuollon vieroitushoito- ja kuntoutusyksiköt
 • huumeiden käyttäjiä hoitavat psykiatriset yksiköt
 • terveyskeskukset, joissa annetaan korvaushoitoa.

Tiedonkeruuseen osallistuminen on yksiköille vapaaehtoista. 

Tietojen kerääminen

Tietoja voidaan kerätä kolmella tavalla:

 • Netti-Pompidou-sovelluksella
 • paperilomakkeella
 • oman asiakastietojärjestelmän kautta.

Netti-Pompidou-sovellus on päihdehoidon ja -kuntoutuksen yksiköiden käytössä maksutta THL:n antamilla tunnuksilla. Jäljentäviä paperilomakkeita tilataan maksutta THL:stä.

Yksi lomake yhdestä asiakkaasta

Lomake täytetään asiakkaan haastattelun perusteella. Lomakkeessa on kysymyksiä asiakkaan

 • elämäntilanteesta
 • ongelmapäihteistä
 • riskikäyttäytymisestä
 • hoidosta ja hoitohistoriasta.

Kustakin asiakkaasta täytetään yksikössä yksi lomake kalenterivuodessa. Mikäli asiakkaalla on vuoden aikana useita hoitojaksoja samassa yksikössä, lomake täytetään vain ensimmäisestä hoito- tai kuntoutusjaksosta. 

Tutustu paperilomakkeeseen tiedonkeruusta julkaistun oppaan lopussa

Tietojen käyttö

Valtakunnalliset tulokset julkaistaan vuosittain THL:n Huumehoidon ja -kuntoutuksen asiakkaat -tilastoraportissa.
Huumehoidon ja -kuntoutuksen asiakkaat

Aineiston pohjalta toimitetaan vuosittain tilastotietoja EU:n huumevirasto EMCDDA:lle, joka julkaisee vuosittain Euroopan huumeraportin.
European Drug Report (EMCDDA)

Aineistoa käytetään myös Huumetilanne Suomessa -raportissa sekä muissa selvityksissä ja tieteellisissä tutkimuksissa.

Koulutustilaisuudet 

Koulutustilaisuuksia järjestetään mahdollisuuksien ja kiinnostuksen mukaan. Koulutuksen aiheina on Huumehoidon ja -kuntoutuksen tiedonkeruun perusperiaatteet, kysymykset ja Netti-Pompidoun käyttö. 

Lisätietoja tiedonkeruusta ja ilmoittautumiset

Leena Kovanen
puh. 029 524 7235

sähköposti: huumehoito(at)thl.fi

THL / Huumehoidon ja -kuntoutuksen tiedonkeruu
PL 30, 00271 Helsinki