Adolescent Depression Study (ADS)

Kesto:

1998–2011

Vastuuyksikkö:

Yhdenvertaisuus

Muualla verkossa:

Adolescent Depression Study (ADS) on nuorten depression riski- ja ennustekijöitä selvittävä seurantatutkimus. Tutkimus- ja kehittämishankkeen tavoitteena on selvittää nuorisopsykiatriseen avohoitoon depression vuoksi tulleiden nuorten ennustetta sekä ennusteeseen vaikuttavia tekijöitä aikuisikään asti.

Lisäksi hankkeen erityisenä mielenkiinnon kohteena ovat mm. nuorten depressioon liittyvät itsetuhoisuus, persoonallisuuspiirteet ja oheissairaudet (esim. ahdistuneisuus- ja päihdehäiriöt). Tietoa sovelletaan nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten kouluttamisessa ja nuorisopsykiatrisen palvelujärjestelmän kehittämisessä.

Seurantatutkimusta 10 vuoden ajan

Tutkimusaineisto on kerätty Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Peijaksen alueen nuorisopsykiatrisilta poliklinikoilta sekä alueen kouluista vuosina 1998–2002. Aineistoa on seurattu noin 10 vuoden ajan ja viimeiset seurantatutkimukset on tehty vuonna 2011.

Nuorten depression ennustetta ja riskitekijöitä on selvitetty haastattelujen sekä kyselylomakkeiden avulla. Vuoden 2011 aikana on lisäksi toteutettu pienemmälle osajoukolle aivojen rakennekuvantamista ja neuropsykologisia menetelmiä hyödyntävät osatutkimukset.

Hankkeen julkaisut

Muualla palvelussa