Adolescent Depression Study (ADS)

Projektperiod:

1998–2011

Organisationsenhet:

Psykisk hälsa

På andra webbplatser:

Adolescent Depression Study (ADS) är en uppföljningsstudie om riskfaktorer och prediktiva faktorer för depression hos unga.  Målet är att klarlägga prognosen för unga som kommit till ungdomspsykiatrisk öppenvård på grund av depression och att utreda faktorer som påverkar prognosen ända fram till vuxen ålder.

Av särskilt intresse är bl.a. självdestruktivitet, personlighetsdrag och associerade sjukdomar (t.ex. ångeststörningar och missbruk) som anknyter till depression hos unga. Resultatet tillämpas vid utbildningen av yrkespersoner som arbetar med unga och vid utvecklingen av det ungdomspsykiatriska servicesystemet.

Tioårig uppföljningsstudie

Undersökningsmaterialet samlades in år 1998–2002 vid poliklinikerna för ungdomspsykiatri inom området Peijas vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och vid skolorna inom området. Materialet har följts upp under cirka 10 år och de senaste uppföljningsstudierna genomfördes år 2011.

Prognosen vid depression hos unga och anknytande riskfaktorer har klarlagts med hjälp av intervjuer och frågeformulär. År 2011 genomgick dessutom en mindre delmängd en avbildning av hjärnans struktur och delundersökningar med neuropsykologiska metoder.

Projektets publikationer